Bericht voor patiënten van het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Bent u patiënt en heeft u een afspraak in het ILD Expertisecentrum, afdeling longziekten
van het St. Antonius Ziekenhuis?

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus gaan snel, wat helaas ook gevolgen heeft voor de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis, desondanks blijft de zorg voor onze patiënten uiteraard van groot belang.

Het voorkomen van verspreiding van het virus is zeer belangrijk. Hiervoor gelden onder andere de algemene hygiënerichtlijnen van het RIVM: was uw handen regelmatig, hoest en nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schud geen handen.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, neemt het St. Antonius Ziekenhuis extra voorzorgsmaatregelen.

In principe worden al uw poliklinische afspraken omgezet naar een telefonisch consult. Het kan zijn dat u door een andere dokter wordt gebeld. Hier wordt van tevoren contact met u over opgenomen.

Het kan zijn dat uw afspraak, onderzoek of behandeling wordt verplaatst of niet doorgaat, indien dit het geval is, zal dit met u gecommuniceerd worden.

Voor mensen die verwezen zijn naar ons Expertisecentrum voor Interstitiële Longaandoeningen en nog op de wachtlijst staan voor het eerste polibezoek, geldt dat ze voorlopig niet zullen worden opgeroepen. Verwijzers hebben een brief van ons ontvangen met de mededeling dat de verantwoordelijkheid voor de zorg van uw ziekte voorlopig bij uw verwijzend arts blijft. Mocht u vragen hebben of toename van klachten, dan dient u contact op te nemen met de arts die u verwezen heeft of uw huisarts.

Gebruikt u medicijnen dan adviseren we u tijdig een herhaalrecept aan te vragen. Het is van belang om uw medicatie niet eigenhandig te staken. Als u stopt, kunnen uw longklachten opvlammen en/of verslechteren en uw longfunctie achteruitgaan.

Heeft u twijfels over uw medicatie neem dan contact op met de ILD-verpleegkundige. Heeft u klachten van koorts, verhoging, hoesten en of toegenomen kortademigheid dan adviseren we u contact op nemen met de ILD-verpleegkundige of de huisarts en desgewenst in overleg uw medicatie gedurende de klachten staken.

U kunt vragen stellen aan de verpleegkundigen via “mijn Antonius” of via de mail; ILD-verpleegkundigen@antoniusziekenhuis.nl met vermelding van uw naam en geboortedatum.

Voor dringende zaken kunt u de ILD verpleegkundigen bellen. Ze zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-3201544 van 9:30-11:30 uur. Gezien de omstandigheden zijn wij druk bezig om het telefonisch spreekuur zo snel mogelijk uit te breiden.

Heeft u klachten zoals hoesten, benauwdheid en/of koorts? Kom dan niet zonder overleg naar het St. Antonius Ziekenhuis of onze prikposten. Zijn er klachten die niet kunnen wachten neem dan contact op met uw huisarts, of de huisartsenpost.

De ontwikkelingen gaan snel waardoor bovenstaande adviezen kunnen veranderen, we hopen de informatie op de site actueel te houden. Voor verdere adviezen verwijzen we u tevens naar de website van het RIVM en van het longfonds https://www.longfonds.nl/nieuws/het-coronavirus-in-nederland-wat-betekent-dat-voor-mensen-met-een-longziekte

We wensen u namens het hele team van het ILD Expertisecentrum hoe dan ook sterkte in deze moeilijke periode!

What do you want to do ?

New mail

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color