Boekpresentatie Bob Pinedo

Afgelopen zaterdag 30 juni gaf prof. Bob Pinedo een presentatie over zijn onlangs verschenen boek: “De ontdekkingsreis van Bob Pinedo”, geschreven door René Steenhorst, medisch journalist. Hij werd geïnterviewd door prof. Marjolein Drent. Dit evenement vond plaats in de mooie, maar warme Boekhandel Dominicanen in Maastricht. In een vloeiende en boeiende presentatie werden de toehoorders door het boek heen geleid.

De boeken worden graag gesigneerd.

Bob Pinedo en Marjolein Drent

 

 

 

 

 

 

 

 

Bob Pinedo is één van de meest bekende oncologen van Nederland, bovendien een vermaard wetenschapper in de wereld van het kankeronderzoek. Geboren op Curaçao, bracht hij het grootste deel van zijn leven in Nederland door, waar hij tegen de gevestigde orde in durfde te denken en zo mede verantwoordelijk werd voor belangrijkste stappen die zijn gezet in de behandeling van talrijke vormen van kanker.

Een gewaardeerde medicus die tot op de dag van vandaag bovenal een warme patiënten-dokter vol compassie is. Er is al heel veel bereikt, maar de puzzel die kanker heet, is ongekend complex. Het onbeperkt denken aan oplossingen gaat verder.

Hij maakt zich terecht serieus zorgen over de ontwikkelingen in de zorg. Regels en richtlijnen worden belangrijker dan het individu, die ene unieke patiënt. Er is door alle bureaucratie onvoldoende oog voor de patiënt. Dat is niet alleen slecht voor het effect van de behandeling en de patiënt zelf, maar ook voor de zorgverleners. Je ziet het momenteel in alle sectoren gebeuren. Er is geen tijd meer voor een goed gesprek met de patiënt. De tijd gaat op aan – vaak nutteloze – administratie.Het gaat allemaal om het begrijpen en leren kennen van de patiënt, dat is de kern. Zo stelt professor Pinedo de patiënt op zijn gemak en dat is in het belang van de behandeling.

Onconventioneel zijn, vaak bijzondere verbanden leggend, out of the box durven denken. ‘Tegen barrières in het denken kan ik niet, en nog minder tegen routinegedachten’.
Maar hij gelooft wel in creatieve artsen en onderzoekers die vanuit verschillende disciplines samenwerken en de moed hebben buiten de richtlijnen te gaan én in de kracht van samenwerking met de patiënt. “Iedere patiënt is anders en voor iedere patiënt moeten we een eigen antwoord vinden, alleen dan leren we”. De patiënt moet een individu zijn, geen onderdeel van een groep.

‘Het verdiepen in een patiënt kost tijd, maar ook als arts, als onderzoeker en als mens krijg je er uiteindelijk veel voor terug.’

De puzzel moet opgelost worden. Een voorbeeld is een patiënt met bloedarmoede. Er was Pinedo voorgesteld om een beenmergpunctie te doen. Op zijn medicatielijst stonden tien soorten medicijnen. Door in zijn medicatie- en voorgeschiedenis te duiken en extra vragen te stellen, werd duidelijk dat er een tijdsrelatie tussen het ontstaan van de bloedarmoede en het starten van een medicament was. Het blijkt zó vaak dat klachten door medicatie komen. Ook in dit geval geldt een goed gesprek, met het stellen van de juiste vragen en het zorgvuldig verzamelen van alle relevante informatie is goud waard en voorkomt onnodige belastbare en kostbare diagnostiek.

‘De tijd van een ontmoeting met een patiënt is kostbaar en mag niet verloren gaan aan bijzaken als administratieve handelingen. Het enige wat telt is contact!’

‘Het is niet allemaal zwart-wit, maar de ene dokter bedrijft meer geneeskunst dan de andere.’ Geneeskunst goed kunnen beoefenen vereist verdieping in de aandoening van de individuele patiënt. Je moet de hele patiënt kennen, niet alleen diens kanker – óók de geest van de patiënt en diens familie.Wat voor iemand is die patiënt, hoe is zijn thuissituatie? De richtlijn is daarin gewoon een te grove maat.

Het was een boeiende bijeenkomst waar ook nog uitvoerig ter sprake kwam hoe kanker meer en meer een chronische aandoening begint te worden, met gevolgen voor de mantelzorgers, die langdurig de patiënt begeleiden en de oplopende kosten van de zorg. Preventie is daarvoor de sleutel en prof. Pinedo is, ondanks zijn leeftijd (75), volop bezig met dit belangrijke onderwerp.

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color