Artikel Moeheid

Sarcoïdose, longfibrose en vele andere chronische aandoeningen kunnen gepaard gaan met hardnekkige vermoeidheid. Dit vormt voor degenen die het treft een enorme beperking en belemmering. Moeheid is lastig te meten, maar veel belangrijker, moeilijk te behandelen. Net als een zin uit het lied ‘Cirkels’ van Herman van Veen: ‘Er bestaat geen medicijn tegen oud of […]

Adembenemende medicijnen

Longklachten (mede) als gevolg van het gebruik van medicatie en de rol van farmacogenetica Medicijnen kunnen naast het gewenste effect ook allerlei bijwerkingen veroorzaken. Als deze in de long optreden spreekt men van zogenaamde ‘drug-induced’ longaandoeningen, ofwel een door medicijnen veroorzaakte, toxische long-reactie. Het farmacogenetisch profiel van de persoon kan daarbij een belangrijke rol spelen. […]

Vragenlijst Inventarisatie Vaccinatiebereidheid ILD Patiënten

De COVID-19 pandemie heeft de wereld veranderd. Niets is meer vanzelfsprekend. Nu lijkt er een oplossing in zicht met het beschikbaar komen van vaccins. Het blijkt dat de bereidwilligheid om gevaccineerd te worden nogal varieert onder verschillende bevolkingsgroepen. Om een indruk te krijgen over de bereidwilligheid onder patiënten met een interstitiële longaandoening (ILD) is een […]

Vragenlijst over COVID bij sarcoïdosepatiënten afgerond, artikel verschijnt binnenkort.

Hoe vaak komt een COVID-19 infectie voor bij sarcoïdosepatiënten? In korte tijd heeft COVID-19 wereldwijd toegeslagen en het leven veranderd. Het heeft tot veel onzekerheden geleid. Ook betreffende sarcoïdose kwamen allerlei vragen op: Heeft een sarcoïdosepatiënt een hoger risico op het krijgen van een COVID-19 infectie? Als een sarcoïdosepatiënt geïnfecteerd raakt, heeft hij of zij […]

E-health based coaching of physical training in ILD

Met ondersteuning van een bewegingsmonitor lukte het sarcoïdosepatiënten om hun inspanningsvermogen te verbeteren en vermoeidheid te verminderen. Daarom wordt aangeraden patiënten aan te moedigen om een bewegingsmonitor te dragen om zo bewegen te stimuleren en trachten de vermoeidheid te verminderen. De resultaten van de hieronder beschreven studie zijn onlangs gepubliceerd. Volg de link voor het […]

De Biobank bestaat 12,5 jaar

Dankzij uw bijdrage is meer onderzoek naar interstitiële longziekten (ILD) mogelijk! Dit jaar viert het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis het 12.5 jaar bestaan van de Biobank ILD. Hiervoor willen wij de deelnemende patiënten, de patiëntenverenigingen en donateurs hartelijk bedanken! De biobank van het ILD Expertisecentrum, St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein is 12,5 […]

Prof. dr. Aalt Bast ontvangt ild care foundation Lifetime Achievement Award

Professor Aalt Bast, decaan van de Venlo Campus College van de Universiteit Maastricht en voormalig hoofd afdeling Farmacologie en Toxicologie van de Faculteit HML, Universiteit Maastricht, ontving op 18 08 2018 uit handen van professor Marjolein Drent de Lifetime Achievement Award van de ild care foundation. Sinds 1998 staat hij het bestuur van de ild […]

Laat de dokters dokteren!

Laat de dokters dokteren: De Federatie Medisch Specialisten heeft in samenwerking met Lange Frans en zijn KNO-arts Dennis Kox het nummer ‘Laat de dokters lekker dokteren’ gemaakt, om op een ludieke en muzikale wijze de ICT- en EPD-problematiek in de ziekenhuizen onder de aandacht te brengen. U kunt het nummer bekijken en luisteren. LINK   […]

Boekpresentatie Bob Pinedo

Afgelopen zaterdag 30 juni gaf prof. Bob Pinedo een presentatie over zijn onlangs verschenen boek: “De ontdekkingsreis van Bob Pinedo”, geschreven door René Steenhorst, medisch journalist. Hij werd geïnterviewd door prof. Marjolein Drent. Dit evenement vond plaats in de mooie, maar warme Boekhandel Dominicanen in Maastricht. In een vloeiende en boeiende presentatie werden de toehoorders door het […]

Nieuw lid Raad van Bestuur

Dr. Marcel Veltkamp is toegetreden tot de Raad van Bestuur van de ild care foundation. Versterking De raad van bestuur van de ild care foundation is zeer verheugd te kunnen meedelen dat dat dr. Marcel Veltkamp (1976) hen komt versterken. Na zijn studie Medische Biologie en Geneeskunde is hij opgeleid tot longarts in het St. […]

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color