Drs. S.J.M. de Barbanson

Bas de Barbanson

Bas heeft vanaf de oprichting bij ArboNed als geregistreerd bedrijfsarts vanuit de vestiging Goes gewerkt tot juni 2011. Momenteel is hij als initiatief nemer werkzaam bij Toxguide (www.toxguide.nl). TOXguide is gespecialiseerd in veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen en heeft jarenlange ervaring in alle mogelijke branches.

Personalia
Bas werkt sinds de oprichting bij ArboNed als geregistreerd bedrijfsarts vanuit de vestiging Goes.
Buiten ArboNed KeurCompany is Bas als docent actief voor de bedrijfsartsenopleiding Arbeidstoxicolgie te Nijmegen en binnen ArboNed maakt hij zich al lange tijd sterk voor het  PMO van werknemers bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
Bas heeft verder nauwe contacten met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en is bestuurslid van de Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC).
Hij is gespecialiseerd in diverse beroepsziektes ten gevolge van blootstelling aan oplosmidddelen en zware metalen zoals Organopsychosyndroom (OPS), luchtwegaandoeningen, lever en nieraandoeningen ten gevolge van oplosmiddelen etc.

Weerstanden voor “prikken en plassen”   
Bij de bedrijven vindt er nog niet structureel dit soort onderzoek plaats.
Toch worden er jaarlijks tienduizenden mensen ziek ten gevolge van het werken met gevaarlijke stoffen.
Bij de werknemers en bij de werkgevers is niet altijd de kennis aanwezig en is zich men niet altijd bewust van de beroepsrisico’s en mogelijk claims.
Men is ook wel bang dat de oorzaak te gemakkelijk bij het werk gelegd wordt en uitslagen zijn niet makkelijk te beoordelen. Echter Bas houdt ook rekening met de belasting door privéfactoren. Bijvoorbeeld duursporters die chroompreparaten slikken kunnen ook teveel chroom in de urine hebben…

Voordelen van “prikken en plassen” 
Een goed voorbeeld is het “potje plassen bij lassen”. Door de bepaling van zware metalen bij het PMO (chroom/ nikkel) en controle van eiwitten in de urine is door één simpel onderzoek direct duidelijk of een lasser teveel metalen binnenkrijgt.
Ook kan een schilder aangesproken op zijn manier van werken : als hij zijn masker namelijk niet consequent gebruikt zijn de oplosmiddelen direct terug te vinden in de urine.

Wanneer  is dit PMO zinvol?
– Een lasser met longontsteking op het spreekuur.
– Een schilder met concentratieklachten.
– Een schoonmaakster met handeczeem.
– Als er klachten zijn in een bedrijf over stankoverlast.
– Er is ongerustheid in een bedrijf naar aanleiding van een geval van (long)kanker: is er een relatie met het werk?
“Overal waar een luchtje aan zit” kan Bas mee aan de slag!
Vraag Bas gerust wat de mogelijkheden zijn en of het zinvol is te screenen.

Referenties
Altena Industrial Cleaning BV
Fabricom GTI Major Projects BV
Grontmij Infrastructuur en Milieu
Koninklijke Nooteboom Trailers B.V.
Stork Veco BV
Stork Fokker Services BV
Wärtsilä Netherlands Kruiningen BV

Vragen?
Hebt u vragen dan kunt u mailen naar toxguide@gmail.com of bellen op 06-53235572.

Terug

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color