Thuismonitoring voor COVID-patiënten m.b.v. saturatiemeter en app.

Zuurstofmeters gebruikt voor thuismonitoring coronapatiënten

Na de oproep ‘help de longartsen’ zijn er zuurstofmeters beschikbaar gesteld door diverse firma’s waaronder zuurstofleverancier Westfalen. Deze zuurstofmeters worden in het St. Antonius Ziekenhuis ingezet om coronapatiënten thuis te monitoren. Patiënten geven dagelijks hun saturatie (zuurstofgehalte in het bloed), temperatuur en eventuele klachten door via de Luscii COVID-19 thuis app. Deze gegevens worden automatisch doorgestuurd naar het ziekenhuis en gecontroleerd door het Thuismonitorteam. Inmiddels (eind mei 2020) worden 36 COVID-19 patiënten op deze manier begeleid.

Belang van thuismonitoring
Thuismonitoring maakt het mogelijk dat coronapatiënten onder bepaalde voorwaarden mét of zonder zuurstof eerder ontslagen kunnen worden om zo thuis verder te herstellen. Dit levert een win-win situatie op. De opnameduur kan worden verkort, de belasting voor het ziekenhuis neemt af en het is veel prettiger voor de patiënt om weer in zijn of haar vertrouwde omgeving te zijn. Ook is het voordeel van thuismonitoring dat het zo mogelijk is om patiënten langere tijd te vervolgen. Aangezien het nog niet duidelijk is hoe het ziektebeloop van coronapatiënten op de lange termijn zal zijn, is het van groot belang voorzichtig te zijn. Thuismonitoring kan hierbij helpen, doordat er regelmatig metingen plaatsvinden. Hierdoor kan vroegtijdig een eventuele verslechtering van de patiënt worden gesignaleerd en direct actie worden ondernomen.

Persoonlijk behandelplan
Iedere patiënt krijgt een persoonlijk behandelplan en een saturatiemeter mee naar huis. Sommige patiënten krijgen ook zuurstof mee naar huis. Thuis houden patiënten twee keer per dag hun gegevens bij in de app. Ze controleren hun temperatuur en saturatie en vullen in hoe het gaat met de klachten zoals kortademigheid en hoesten. Ook kunnen ze aangeven of ze behoefte hebben aan contact met het Thuismonitorteam. De gegevens worden via de app automatisch doorgestuurd naar het ziekenhuis, waar ze actief worden gecontroleerd door het Thuismonitorteam. Naast het controleren van de gegevens en het daarop aanpassen van het persoonlijk behandelplan, ondersteunt het team ook bij het afbouwen van zuurstof. Als het team ziet dat de situatie van een patiënt verslechtert, neemt het actief contact op met de patiënt.

Veilig gevoel
Groot voordeel van het gebruik van de app is dat de patiënt in de vertrouwde omgeving verder werkt aan het herstel. Patiënten geven aan dat ze zich thuis beter voelen. Dat hun gezondheid via de app gecontroleerd wordt, geeft bovendien een veilig gevoel.

Toegankelijk voor andere ziekenhuizen
Op dit moment wordt deze manier van monitoren alleen gebruikt in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein. Wij staan open om onze ervaringen en protocollen met andere ziekenhuizen en zorginstellingen te delen wanneer daar behoefte aan is.

Het Thuismonitorteam bestaat uit co-assistenten die werken onder supervisie van longartsen. Het team is opgezet door initiatiefnemers Kalle Majoor en Agnes Grutters (beiden vijfdejaars co-assistenten) in samenwerking met longartsen Renske Vorselaars, Hans Hardeman en Eline Mattern en de voorzitter van de werkgroep E-health bij COVID-19 Christiaan van Swol. Samen realiseerden zij thuismonitoring met behulp van de Luscii COVID-19 thuis app.

Kalle Majoor en Agnes Grutters

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color