Prof. dr. Aalt Bast ontvangt ild care foundation Lifetime Achievement Award

Professor Aalt Bast, decaan van de Venlo Campus College van de Universiteit Maastricht en voormalig hoofd afdeling Farmacologie en Toxicologie van de Faculteit HML, Universiteit Maastricht, ontving op 18 08 2018 uit handen van professor Marjolein Drent de Lifetime Achievement Award van de ild care foundation.

Sinds 1998 staat hij het bestuur van de ild care foundation bij in onderzoek, scholing en begeleiding van medici, onderzoekers en patiënten. Kijk ook naar zijn inspirerende voordracht tijdens het jubileumsymposium van de ild care foundation: LINK

Het juryrapport luidt als volgt:

Professor Bast is een zeer aimabele, makkelijk te benaderen collega, altijd bereid tot overleg en beschikbaar voor advies. Hij staat als expert zeer hoog aangeschreven in binnen en buitenland, op het gebied van farmacologie, toxicologie en de invloed van voedingsmiddelen op gezondheid, het ontrafelen van mogelijke oorzaken van interstitiële longaandoeningen en invloed van allerlei voor de long schadelijke stoffen in het bijzonder.

Hij is meester in het geven van onderwijs. Hij is instaat ingewikkelde materie enthousiast over te brengen en in een vorm te gieten dat het begrijpelijk wordt voor iedereen.

Ook patiënten waarderen zijn voordrachten en betrokkenheid enorm! Als geen ander past hij ‘translational medicine’ toe in de praktijk. Onder zijn leiding worden allerlei klinisch relevante vragen in het laboratorium onderzocht. Sinds 1998 is hij betrokken bij onderzoek verricht door het ild care team mede mogelijk gemaakt door de ild care foundation. Vele onderzoekers hebben van zijn kennis en inspirerende leiding mogen profiteren bij de uitvoering van hun onderzoek.

Naast een oorkonde met het juryrapport ontving hij een originele kopergravure van D. Teniers: l’Alchimiste dans son Labaratoire.

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color