Prof. dr. Marjolein Drent ontvangt professor Swierenga penning

De voorzitter van de ild care foundation, woonachtig in Ede, geboren in Bennekom, Prof. dr. Marjolein Drent, heeft de prestigieuze Swierenga Penning op 28 juni j.l. in ontvangst mogen nemen tijdens het jaarlijkse congres van de NRS in Utrecht. 

Sinds 1982 wordt deze prijs uitgereikt door de Swierenga Stichting en de Netherlands Respiratory Society (NRS) aan een persoon met buitengewone verdienste in de diagnostiek, behandeling of wetenschap van longziekten. De Swierenga penning is de hoogste onderscheiding binnen het vakgebied longziekten in Nederland.
Dit jaar is bij hoge uitzondering besloten zowel aan prof. dr. M. Drent (longarts) als aan prof. dr. W. Timens (patholoog) de NRS Swierenga Penning 2024 uit te reiken. Tijdens het Dutch Lung Congress ontvingen zij uit handen van bestuurslid van de Swierenga stichting, dr. B. Luijk de penning. Het besluit om longarts prof. dr. Marjolein Drent de NRS Swierenga Penning uit te reiken werd met name bepaald door haar onderscheidende bijdrage op het gebied van ILD- en sarcoïdosezorg. Ze werkt al tientallen jaren onvermoeibaar om het leven van patiënten en hun families die lijden aan deze relatief zeldzame aandoeningen te verbeteren. Ook heeft zij een grote bijdrage geleverd aan meer aandacht voor vermoeidheid, dunne vezelneuropathie en de impact van deze symptomen op de kwaliteit van leven. Tot slot heeft zij een belangrijke voortrekkersrol gespeeld in de multidisciplinaire zorg voor deze complexe aandoeningen, die inmiddels in veel gespecialiseerde centra standaard zorg is, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
Bij de uitreiking vertelt Prof. dr. Marjolein Drent over haar ervaringen in de afgelopen dertig jaar en spreekt ze haar dankbaarheid uit naar iedereen die haar heeft gesteund, geholpen en vooral naar de patiënten die haar hun vertrouwen hebben gegeven. In haar presentatie: ‘Adembenemende ervaringen: inspiratie voor de toekomst’ benadrukt ze het belang van goed luisteren en de juiste vragen stellen. Blijf altijd nieuwsgierig naar oorzaken. Het belang van ‘personalised medicine’ of te wel zorg op maat wordt geïllustreerd aan de hand van een paar voorbeelden, waaronder het belang van farmacogenetisch testen om medicatie zo effectief mogelijk in te zetten met zo min mogelijk risico op bijwerkingen, waaronder longfibrose.
Marjolein Drent is tevens emeritus-hoogleraar interstitiële longaandoeningen aan de Universiteit Maastricht, gast-senior researcher van het ILD Expertisecentrum, afdeling longziekten van het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en lid van de Witte Raven.

Meer over de Swierenga Penning
De penning draagt de naam van Prof. dr. Jaap Swierenga. Hij was één van de eerste hoogleraren longziekten, werkzaam in het St. Antonius, een belangrijke grondlegger van longgeneeskunde in Nederland en hij benadrukte het belang van samenwerking. In 1982 werd de naar hem vernoemde Swierenga Stichting opgericht. Video: Nieuwe Swierenga Penningen gegoten: Link

Lees ook het interview in de Limburger: Link, bericht Sint Antonius Zks.: Link en bericht in EdeStad: Link

 

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color