Verwijsbeleid ILD Expertisecentrum

Verwijsbeleid ILD Expertisecentrum St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Medisch specialisten kunnen een beroep doen op het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein voor advies. Vragen over een patiënt met een interstitiële longaandoening (ILD), inclusief sarcoïdose, kunnen onder meer een diagnostisch probleem of een therapeutisch advies betreffen. De vragen kunnen in eerste instantie op papier worden voorgelegd: Second Opinion Op Papier (SOOP) aan ons multidisciplinaire team. Als dan de vraag voldoende is beantwoord tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO), zal de patiënt niet worden opgeroepen. Indien de conclusie is dat de patiënt het beste zou kunnen worden verwezen ter beantwoorden van de vragen dan zal hij of zij worden opgeroepen.

U kunt ook aangeven dat u wenst dat de patiënt direct wordt opgeroepen. Zie s.v.p. PDF

Verwijzingen van huisartsen worden in principe niet in behandeling genomen, tenzij het om een nieuwe ziektegeschiedenis uit de regio gaat.

Indien het om een nieuwe ziektegeschiedenis buiten de regio gaat of als de betreffende patiënt meer dan een jaar niet door een medisch specialist is gezien luidt het advies: de patiënt eerst naar een longarts in zijn of haar regio te verwijzen met als doel beschikking over recente longfunctie, beeldvorming, etc. wat noodzakelijk is om een second-opinion te kunnen verrichten (anders is het geen second-opinion). Het is van groot belang dat de betreffende patiënt het verzoek met de behandelend specialist bespreekt. Deze kan dan officieel een verzoek indienen. Bovendien is van belang dat de huidige behandelend specialist op de hoogte is van het verzoek.

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color