Vragenlijst Inventarisatie Vaccinatiebereidheid ILD Patiënten

De COVID-19 pandemie heeft de wereld veranderd.

Niets is meer vanzelfsprekend.

Nu lijkt er een oplossing in zicht met het beschikbaar komen van vaccins. Het blijkt dat de bereidwilligheid om gevaccineerd te worden nogal varieert onder verschillende bevolkingsgroepen.

Om een indruk te krijgen over de bereidwilligheid onder patiënten met een interstitiële longaandoening (ILD) is een korte vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst wordt ook in Amerika en wat andere landen in Europa uitgezet.

Heeft u een vorm van ILD dan willen we u vragen de survey snel in te vullen. Via deze link komt u bij de vragenlijst.

Mocht u vragen hebben over het vaccineren verwijzen we u naar de informatie van het RIVM, of volg deze link.

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color