WHOQOL-Bref

Wij vragen u om in deze vragenlijst aan te geven wat u vindt van uw kwaliteit van leven, gezondheid en andere levensgebieden. Beantwoord alstublieft alle vragen. Als u onzeker bent over het antwoord dat u wilt geven op een vraag, kies dan het antwoord dat het meest toepasselijk lijkt. Dit kan vaak uw eerste reactie zijn.

Houd uw normen, hoop, genoegens en zorgen in gedachten. We vragen u te denken aan uw leven in de afgelopen twee weken.

Leest u alstublieft elke vraag, ga uw gevoelens na en omcirkel voor elke vraag het cijfer van de schaal dat het beste bij u past.
 

*1. Hoe zou u uw kwaliteit van leven inschatten?
*2. Hoe tevreden bent u met uw gezondheid


In de volgende vragen wordt gevraagd in welke mate (hoeveel) u in de afgelopen twee weken bepaalde dingen hebt ervaren.
 

3. In welke mate vindt u dat pijn u afhoudt van wat u moet doen?
4. Hoeveel behoefte hebt u aan medische behandeling om in uw dagelijkse leven te kunnen functioneren?
5. Hoeveel geniet u van het leven?
6. In welke mate voelt u dat uw leven betekenisvol is?


In de volgende vragen wordt gevraagd naar de mate waarin u in de afgelopen twee weken bepaalde dingen heeft ervaren of in staat was te doen.
 

7. Hoe goed kunt u zich concentreren?
8. Hoe veilig voelt u zich in uw dagelijkse leven?
9. Hoe gezond is uw omgeving?
10. Hebt u genoeg energie voor het leven van alledag?
11. Kunt u uw lichamelijke uiterlijk accepteren?
12. Hebt u genoeg geld om in uw behoeften te voorzien?
13. Hoe beschikbaar voor u is de informatie, die u nodig hebt in uw dagelijkse leven?
14. Hebt u mogelijkheden tot recreatie?


In de volgende vragen wordt gevraagd naar hoe tevreden of ontevreden u in de afgelopen twee weken bent geweest met de verschillende aspecten van uw leven.
 

15. Hoe tevreden bent u met uw slaap?
16. Bent u tevreden met uw vermogen om alledaagse activiteiten te verrichten?
17. Bent u tevreden met uw werkvermogen?
18. Bent u tevreden met uzelf?
19. Hoe tevreden bent u met uw persoonlijke relaties?
*20. In welke mate bent u tevreden met uw sexuele leven?
*21. Hoe tevreden bent u met de steun die u krijgt van uw vrienden?
22. Bent u tevreden met uw leefomstandigheden?
23. Hoe tevreden bent u met uw toegang tot gezondheidsdiensten?
24. Hoe tevreden bent u met uw vervoer?
 
25. Hoe goed kunt u zich verplaatsen?

De volgende vraag verwijst naar hoe vaak u bepaalde dingen hebt gevoeld of ervaren, bijvoorbeeld de steun van uw familie of vrienden of negatieve ervaringen, zoals zich onveilig voelen.
 
26. Hoe vaak heeft u negatieve gevoelens, zoals een sombere stemming, wanhoop, angst, depressie?
     

 

 

Gosker Digital Solutions    

Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. The WHOQOL Group. Psychol Med 1998; 28: 551-8.