Aanmelding voor jaarabonnement

Via het invullen van onderstaand formulier meldt u zich aan voor een abonnement op ild care today.

Dit kost 10€ per jaar (meer mag ook, dat komt volledig ten goede aan de foundation!). Nadat uw betaling is ontvangen, ontvangt u het tijdschrift 2x per jaar.

Als u donateur wordt van minimaal 50 € per jaar ontvangt u ild care today gratis!

U kunt het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer: 65.34.34.642 t.n.v. ild care foundation Maastricht, o.v.v. uw naam, volledige adres inclusief postcode en e-mailadres.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste adresgegevens, mocht er iets wijzigen verzoeken we u dat tijdig door te geven!

Als u nog vragen heeft kunt u die richten aan info@ildcare.nl
 

persoonlijke gegevens
   
titel          Dhr          Mw    
achternaam *
voorletter(s) *
specialisme
e-mail *
   
waar wilt u ild care today ontvangen?       werkadres    privé adres
   
adres  
instituut *
afdeling *
postadres *
postcode *
plaats *
land *
   
Algemene Voorwaarden

Ik zal zelf het verschuldigde bedrag 10 € per jaar voor het einde van ieder kalenderjaar overmaken naar bankrekeningnummer: 65.34.34.642 t.n.v. ild care foundation Maastricht, o.v.v. mijn naam, volledige adres, inclusief postcode, woonplaats. U krijgt daartoe in november een herinnering per e-mail. Mocht uw overboeking niet binnen zijn vňňr 15 januari van het volgende kalenderjaar vervalt het abonnement automatisch. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele adreswijzigingen of beëindiging van het abonnement.

De ild care foundation is niet aansprakelijk voor foutieve bezorgingen veroorzaakt door onjuist verstrekte adresgegevens.

Ik ga akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.

   

* verplichte velden