Cognitive Failure Questionnaire (CFQ)
Vragenlijst subjectief cognitief functioneren
 
  Geslacht:  man       vrouw Leeftijd (jaren):      


Invulinstructie: De volgende 25 vragen gaan over kleine, alledaagse vergissingen die iedereen van tijd tot tijd maakt. Sommige van die vergissingen overkomen u waarschijnlijk wat vaker dan andere. Wij willen graag van u weten in hoeverre deze alledaagse vergissingen bij u zijn voorgekomen in de afgelopen 4 weken. Hieronder kunt u kiezen wat het beste bij u past. De mogelijkheden zijn: ‘zeer vaak’, ‘vaak’, ‘af en toe’, ‘zelden’ en ‘nooit’.
 

1. Iets lezen en vlak daarna niet meer weten wat u nu gelezen hebt, zodat u het moet overlezen

 

Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
2. Vergeten waarom u naar een bepaald gedeelte van uw huis bent gelopen

 

Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
3. Wegwijzers over het hoofd zien

 

Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
4. Links en rechts verwarren bij het beschrijven van een route
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
5. Per ongeluk tegen mensen opbotsen
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
6. Niet meer weten of u het licht of het gas hebt uitgedaan, of de deur hebt afgesloten
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
7. Niet luisteren naar de naam van een persoon op het moment dat deze persoon zich aan u voorstelt
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
8. Iets er uitflappen en achteraf bedenken dat dat wel eens beledigend voor iemand zou kunnen zijn
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
9. Niet merken dat iemand iets tegen u zegt als u met iets anders bezig bent
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
10. Boos worden en daar later spijt van hebben
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
11. Belangrijke brieven dagenlang onbeantwoord laten
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
12. Vergeten welke straat u moet inslaan als u een route kiest die u goed kent, maar die u maar zelden gebruikt
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
13. In een supermarkt niet kunnen vinden wat u zoekt terwijl het er wel is
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
14. U plotseling afvragen of u een woord op de juiste manier gebruikt
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
15. Moeite hebben met het nemen van een beslissing
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
16. Afspraken vergeten
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
17. Vergeten waar u iets hebt neergelegd, zoals een boek of een krant
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
18. Per ongeluk iets weggooien dat u nodig hebt en bewaren wat u weg wilde gooien
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
19. Dagdromen terwijl u eigenlijk naar iets of iemand zou moeten luisteren
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
20. Namen van mensen vergeten
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
21. Beginnen met iets maar het niet afmaken, omdat u ongemerkt met iets anders bent begonnen
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
22. Niet op een woord kunnen komen terwijl het ‘op het puntje van uw tong’ ligt
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
23. In een winkel vergeten wat u kwam kopen
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
24. Dingen uit uw handen laten vallen
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
25. In een gesprek niets meer weten om over te praten
  Zeer vaak          Vaak          Af en toe          Zelden          Nooit
Als alle vragen zijn ingevuld klikt u op de knop voor de uitslag  >> 

 

© ild care foundation; gebruik is alleen toegestaan na toestemming van de ild care foundation: info@ildcare.nl
 
HTML & scripting by Gosker Digital Solutions

Referenties:

Broadbent DE, et al. Br J Psychol 1982; 21: 1-16.

Elfferich MD, et al. Everyday cognitive failure in sarcoidosis: the prevalence and the effect of anti-TNF-alpha treatment. Respiration 2010; 80(3): 212-9.