Скала за оценка на умората:
(Fatigue Assessment Scale (FAS))

  пол:мъжкиженски пол възраст (в години):  
       

Следващите десет твърдения са за това как се чувствате обикновено. За всяко твърдение можете да избирате от пет възможни отговора, от Никога до Винаги. За всеки въпрос щракнете върху отговора, който ви подхожда най-добре. Отговорете на всеки въпрос, дори ако в момента не изпитвате проблеми.

 

1. Страдам от умора.

 

никога          понякога          редовно          често         винаги
2. Бързо се изморявам.
  никога          понякога          редовно          често         винаги
3. Според мен върша малко неща през деня.
 

никога          понякога          редовно          често         винаги

4. Имам достатъчно енергия за ежедневния живот.
  никога          понякога          редовно          често         винаги
5. Чувствам се физически изтощен(а).
  никога          понякога          редовно          често         винаги
6. Имам проблеми да се захвана да върша нещо.
  никога          понякога          редовно          често         винаги
7. Имам проблеми да избистря мислите си.
  никога          понякога          редовно          често         винаги
8. Нямам желание да правя нищо.
  никога          понякога          редовно          често         винаги
9. Чувствам се психически изтощен(а).
  никога          понякога          редовно          често         винаги
10. Когато се занимавам с нещо, мога добре да се концентрирам.
  никога          понякога          редовно          често         винаги
Когато всички въпроси са попълнени, щракнете върху бутона „Готово“ за резултата  >> 

 

© благотворителен фонд ild care foundation: www.ildcare.nl; използването е разрешено само с разрешение от ild care foundation: info@ildcare.nl. Разработено от Gosker Digital Solutions
 

Източници:

Drent M, Lower EE, De Vries J. Sarcoidosis-associated fatigue. Eur Respir J 2012; 40: 255?263. a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22441750"> http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22441750

Kleijn WPE, De Vries J, Wijnen PAHM, Drent M. Minimal (clinically) important differences for the Fatigue Assessment Scale in sarcoidosis. Respir Med 2011; 105: 1388-95. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21700440

De Vries, Michielsen H, Van Heck GL, Drent M. Measuring fatigue in sarcoidosis: the Fatigue Assessment Scale (FAS). Br J Health Psychol 2004; 9: 279-91. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15296678 

Hendriks C, Drent M, Elfferich M, De Vries J. The Fatigue Assessment Scale (FAS): quality and availability in sarcoidosis and other diseases. Curr Opin Pulm Med 2018; 24 (5): 495-503. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29889115

Hendriks C, Drent M, Elfferich M, De Vries J. The Fatigue Assessment Scale (FAS): quality and availability in sarcoidosis and other diseases. Curr Opin Pulm Med 2018; 24 (5): 495-503. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29889115