Colofon

Jaarabonnement

€ 10,- incl. btw. Kosten nabestelling op aanvraag.

 

Klik hier om U aan te melden.

 

Hoofdredactie

Prof. dr. M. Drent, longarts, hoogleraar ild, UM, FHML, Maastricht, voorzitter ild care foundation.

 

Redactie-adres

ild care foundation, Postbus 18, 6720 AA Bennekom

 

Uitgever

ild care foundation, Postbus 18, 6720 AA Bennekom

 

Design concept

Zabriski Media Communication & Design, Leiden

 

Vormconcept en opmaak

NPN media, Breda

 

Fotografie

Petal Wijnen pahmwijnen@hetnet.nl dreamstime.comistockphoto.com

 

Druk

NPN drukkers, Breda www.npndrukkers.nl

 

DISCLAIMER

Medische kennis is continu aan veranderingen onderhevig. Iedere dag komt er weer nieuwe informatie beschikbaar met betrekking tot behandelingen, procedures, etc. Redactie en medewerkers trachten informatie zo veel mogelijk correct weer te geven. De lezer wordt aangeraden om informatie te toetsen aan meest recente wetgeving en behandelingen. Uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud van het onder auteursnaam opgenomen artikel of van de advertenties. © 2012 ild care foundation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Terug

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color