Adembenemende contacten

‘Breathtaking inspirations…’

Adembenemende contacten
(download English abstract)

De longen vormen ons grootste contactorgaan. Schadelijke stoffen kunnen de long bereiken via de inademinglucht en de bloedbaan.
Preventieve maatregelen waaronder goed informeren over schadelijke stoffen en bijwerkingen van medicijnen – met als doel schade te voorkomen – is hier essentieel.
In de toekomst zal bij het voorkomen van ongewenste bijwerkingen van geneesmiddelen gewerkt worden met een genetisch paspoort. Alle specialismen binnen de gezondheidszorg hebben hier baat bij en daarom is een multidisciplinaire aanpak met centrale aansturing hier cruciaal.
Als afwijkingen al zijn ontstaan is het belangrijk de juiste behandeling te vinden. Dit vergt grote investeringen. In de ontwikkelingsfase dient een oplossing gevonden te worden voor de vergoeding van veelbelovende medicijnen waar nog geen officiële toestemming voor is verstrekt.
Hier is een rol weggelegd voor de overheid en zorgverzekeraars in samenwerking met de betrokken medische beroeps- en patiëntenverenigingen.
Deze oratie is uitgesproken in 2006, maar blijft inhoudelijk, ook 10 jaar na dato, nog steeds relevant.

Colofon
Deze DVD is een uitgave van de ild care foundation. Het is een registratie van de rede uitgesproken door prof.dr. Marjolein Drent bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar longziekten i.h.b. ‘interstitiële longaandoeningen’ aan de Universiteit Maastricht, op vrijdag 12 mei 2006.

De DVD bevat tevens de PDF files van de oratie (Nederlandse versie: ‘Adembenemende contacten…’ en de Engelse versie: ‘Breathtaking inspirations…’) en wat foto impressies van deze gebeurtenis met muziek van Mathilde Santing.

Cover design: schilderij ‘Water is de Wizard’ Marcelle van Dijck-Heitzer, marcelle.earth-paintings@planet.nl
Druk: Datawyse | Universitaire Pers Maastricht
ISBN: 978-90-78076-04-9
Copyright: © ild care foundation, Maastricht, the Netherlands. 2006.

Hoe bestellen?
Deze DVD is te bestellen bij de ild care foundation. Als u 7.50 euro (administratiekosten en verzendkosten) overmaakt naar IBAN-rek. nr. NL14 INGB 0653 4346 42 t.n.v. de ild care foundation, Maastricht onder vermelding van Oratie DVD, uw naam en juiste adres, krijgt u na ontvangst van de betaling de DVD binnen een week thuis gestuurd. Verdere informatie kunt u vragen per mail: info@ildcare.nl.

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color