Informatie voor artsen en andere zorgprofessionals

In deze sectie vindt u informatiebronnen toegespitst op (para)medici.

FAQ voor medici met meest gestelde vragen op dit moment.

De rubriek BAL gaat in op de diagnose techniek “bronchoalveolar lavage”. Met name de rol van deze techniek bij ild wordt besproken.

Drug-induced ild zijn ziektebeelden die in verband kunnen worden gebracht met geneesmiddelen gebruik. Meer informatie treft u hier aan.

Niet alle patiënten reageren op dezelfde manier op een behandeling met een bepaald geneesmiddel. Farmacogenetica maakt gebruik van het genotype van een patient en beoogt zo tot een veiliger individuele geneesmiddelentherapie te komen.

De rubriek ild streeft er naar om u te informeren over interstitiële longaandoeningen in algemene zin.

In het gedeelte over longfibrose wordt de huidige stand van zaken uiteengezet middels een artikel uit ‘Modern Medicine’.

In het gedeelte over sarcoïdose wordt algemeen ingegaan op dit ziektebeeld en vervolgens op de behandeling. Tot slot vindt u hier een volledige versie van de Monograph Sarcoidosis 32 uitgave september 2005.

Tot slot vindt u onder vragenlijsten een aantal handige lijsten die u of online kunt invullen en afdrukken of als pdf-bestand kunt downloaden.

Laboratoriumbepalingen MUMC. In deze rubriek wordt een toelichting gegeven op bepalingen die wat minder bekend zijn en niet in alle ziekenhuizen worden uitgevoerd.

 

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color