Patiënteninformatie

In de sectie Patiënten Informatie vindt u informatiebronnen toegespitst op de behoeften van patiënten.

In het gedeelte over sarcoïdose vindt u een algemene inleiding over het ziektebeeld sarcoïdose.

In het gedeelte EAA, ofwel extrinsieke allergische alveolitis, ook wel hypersensitiviteit pneumonitis genoemd een inleiding over dit ziektebeeld.

Op de site van de Nederlandse patiëntenorganisatie voor histiocytaire ziekten zoals LCH, HLH en FHL vindt u allerlei informatie

Het gedeelte longfibrose behandelt ……

Tot slot vindt u onder ziekte en arbeid een inleiding over de problemen bij ziekte en arbeid, arbeidsongeschiktheid en uitkeringen.

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color