FAQ voor medici

Meest gestelde vragen op dit moment w.b. behandeling Sarcoïdose en andere ILD:

Wanneer kun je overstappen van infliximab naar biosimilars?
Antwoord: 2015: Infliximab or biosimilars in sarcoidosis; to switch or not to switch? Welke behandelstrategie volgt u bij switchen naar biosimilars?

Is MTX een veilig middel? Wanneer kun je het inzetten?
MTX is veilig, ook bij (zeer) langdurig gebruik, met inachtnemen van de richtlijn. Download de MTX app, dan hebt u alle informatie, altijd bij de hand! Of lees dit artikel: 2013: Cremers J, Drent M, Bast A, Shigemitsu H, Baughman R, Valeyre D, Sweiss N, Jansen T. Multinational evidence-based WASOG recommendations for the use of methotrexate in sarcoidosis: integrating systematic literature research and expert opinion of sarcoidologists worldwide. Curr Opin Pulm Med 2013; 19: 545-556. App ‘MTX in sarcoidosis’.

Hoe vraag ik een TPMT test aan?
Antwoord: Mercaptopurine en mercaptopurine-analogen worden binnen diverse specialismen gebruikt: pulmonologie (Azathioprine), gastro-enterologie, reumatologie, dermatologie en (pediatrische) oncologie. Erfelijke defecten in het metabolisme van (mercapto)purine kunnen aanleiding geven tot ernstige bijwerkingen, en een verminderde effectiviteit van therapie. Eén van de enzymen betrokken bij de inactivatie van mercaptopurines is het thiopurine-S-methyltransferase (TPMT). In gevallen van verlaagde enzymatische activiteit van het TPMT zal er een verhoogde intracellulaire concentratie van 6-thioguanine nucleotiden ontstaan. Dit is geassocieerd met (ernstige) myelosuppressie. Het doel van de TPMT analyse is om op basis van informatie verkregen uit een enzymactiviteitsmeting, danwel uit een DNA analyse, het risico in te schatten op het optreden van bijwerkingen bij 6-mercaptopurine of azathioprine behandeling.   Lees verder…

Contactpersoon MaastrichtUMC: Dr. Jorgen Bierau,
biochemicus – klinisch biochemisch geneticus
  tel: 043 387 1266 / 387 7835
jorgen.bierau@mumc.nl

Is fysieke training zinvol bij Sarcoïdose en andere ILD?
Antwoord: Mensen met sarcoïdose hebben vaak last van vermoeidheid, pijn en conditievermindering.  Volgens Strookappe et al. leidt vroege fysieke training vrijwel altijd tot verbeteringen, ongeacht iemands leeftijd, geslacht, toestand van de longen of medicijngebruik. In de stellingen bij zijn proefschrift schrijft hij dat voor veel andere mensen met een chronische ziekte en IC-patiënten hetzelfde geldt: hoe eerder ze kunnen beginnen met lichamelijke oefeningen, hoe beter.
Over het effect van fysieke training bij sarcoïdose was weinig bekend. Het inspanningsvermogen en de spierkracht namen toe in de groep patiënten die getraind hebben, ook de moeheid werd fors minder. Zelfs de meest kwetsbare, ernstig zieke sarcoïdose- en longfibrosepatiënten zijn in staat resultaten te behalen met fysieke training.
Op basis van de resultaten gevonden in dit onderzoek, gecombineerd met de respons van internationale sarcoïdose-experts op een survey, zijn er acht aanbevelingen gedaan voor de fysieke training bij deze patiëntengroep. De bevindingen van Strookappe vormen een basis om in de toekomst nieuwe richtlijnen op te stellen voor de begeleiding van sarcoïdosepatiënten en een waardevolle aanvulling op de huidige behandelmethode met medicijnen.  lees verder…

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color