Donaties, Giften en Sponsormogelijkheden

 

Wie zijn wij?

Bekijk de video!

De stichting ild care foundation is opgericht door Marjolein Drent, hoogleraar interstitiële longaandoeningen (ILD) Universiteit Maastricht en longarts ILD Expertisecentrum, St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein. Diffuse of interstitiële longaandoeningen ofwel ILD zijn relatief onbekende en zeldzame longaandoeningen, die kunnen ontstaan doordat schadelijke stoffen via inademing of de bloedbaan de longen bereiken. Doordat weinig mensen weten wat dergelijke longziekten inhouden, is het voor hen die het treft ook moeilijk uit te leggen wat ze doormaken en wat de ziekte inhoudt. Sinds april 2006 zet de stichting zich in voor het verzorgen van voorlichting, onderwijs en multidisciplinair onderzoek gericht op ILD, zoals longfibrose, sarcoïdose en longaandoeningen ontstaan door blootstelling aan schadelijke stoffen.

Dankzij de CBF-Erkenning weet je dat de ild care foundation voldoet aan strenge eisen.
Het CBF houdt toezicht op goeddoen, zodat je weet dat je gerust kunt geven.

Bekijk ons CBF-Erkenningspaspoort. 

Waarom doneren?

  • Omdat u baanbrekend onderzoek in de strijd tegen ook wat minder bekende longaandoeningen belangrijk vindt
  • Omdat u voor patiënten met ILD goede medische zorg wil, met de best passende integrale en innoverende benadering
  • Omdat uw gift multidisciplinair onderzoek en samenwerken stimuleert in Nederland en ook internationaal
  • Omdat betere voorlichting de kennis van zowel zorgprofessionals als van de patiënten helpt vergroten
  • Omdat het de kwaliteit en doelmatigheid van de specifieke zorg voor ILD patiënten verhoogd
  • Omdat de overheidsgelden en subsidies voor medisch onderzoek in Nederland onder druk staan en extra financiering noodzakelijk is

Doneer nu!     IBAN NL14 INGB 0653 4346 42 
t.n.v. Stichting ild care foundation Ede, o.v.v. uw naam, adres en mailadres      Veel Dank!

De ild care foundation heeft het predikaat: Erkend Goed Doel van het CBF!

       

        

Waarom multidisciplinair?

Veel ILD beperken zich niet tot de longen, ook andere organen kunnen bij het ziekteproces betrokken zijn.  Dat betekent dat vaak meerdere specialisten betrokken zijn bij de zorg voor ILD patiënten. Samenwerking is bij ILD cruciaal, daarom maken we ons hard voor het bij elkaar brengen van verschillende medische vakgebieden ook internationaal. Dat doen we, omdat de oorzaak van deze ziektebeelden nog veelal onbekend is en het daardoor ook lastig is de juiste behandeling te kiezen. Met behulp van meer onderzoek moet de zorg voor mensen met ILD verbeteren! Daarom stimuleert de ild care foundation multidisciplinair onderzoek. Er is nog veel te doen!

Goed werk door sponsoren

Het verrichten van gedegen wetenschappelijk onderzoek en verzorgen van de juiste voorlichting is enorm belangrijk. Op basis hiervan kunnen artsen ILD eerder signaleren en patiënten desgewenst doorverwijzen. Ook wordt hard gewerkt aan het zoeken naar oorzaken, zodat in de toekomst nieuwe ziektegevallen kunnen worden voorkomen door het treffen van de juiste preventieve maatregelingen. Daarnaast kunnen nieuwe behandelingsmogelijkheden ervoor zorgen dat er minder schade ontstaat. Ook blijkt dat een goed geïnformeerde patiënt veel beter mee kan beslissen in het gehele begeleidingstraject en beter instaat is de juiste keuze te maken. Wij financieren het onderzoek, verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten samen met de relevante betrokken patiëntenorganisaties ook internationaal met behulp van sponsoren. Wil jij ons ook helpen deze wat minder bekende longziekten een gezicht te geven? Lees dan verder hoe ons te ondersteunen.

Uw steun is hard nodig!

Dankzij uw steun kunnen wij onderzoek doen en een bijdrage leveren om de patiënten met ILD de meest toonaangevende behandelmethoden te kunnen bieden. Hierdoor krijgen zij meer perspectief op een kwalitatief beter leven of zelfs genezing. De ild care foundation ontvangt echter geen overheidsfinanciering voor onderzoek. Het is daarom van belang dat u ons helpt en wij onderzoeken uit kunnen voeren. Steun ons door middel van een eenmalige gift of word donateur. Uw gift kan voor deze patiënten van groot belang zijn en helpen de kwaliteit van leven sterk te verbeteren, maar ook in de toekomst door eerdere herkenning het ontstaan voorkomen. Want wat je niet kent, herken je niet!

Ondersteuning

Alleen kunnen we het niet, we hebben uw hulp hard nodig! Om het werk van de ildcare foundation daadwerkelijk te steunen bestaan verschillende mogelijkheden, zoals:

Schenken met belastingvoordeel

Schenkt u geld aan een maatschappelijke instelling of een goed doel? Dan kan die gift aftrekbaar zijn. Nog niet iedereen maakt van dit recht gebruik.

Als u het initiatief van de ild care foundation een warm hart toedraagt, kunt u ook donateur worden of een eenmalige gift doen. Onder bepaalde voorwaarden is uw gift of donatie aftrekbaar. Er zijn allerlei mogelijkheden. Sinds begin 2009 is één van de voorwaarden dat de ontvanger een door de belastingdienst geformuleerd als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI) moet zijn. De stichting ild care foundation beschikt over de zogenaamde ANBI status. U kunt de goede doelen status controleren op de link belastingdienst. U kunt de ild care foundation daar vinden onder: STICHTING I.L.D. CARE FOUNDATION, Ede.

Als u uw donatie omzet in een periodieke schenking, kunt u het volledige bedrag zonder voorwaarden aftrekken van de belasting. Hierdoor kunt u uw bijdrage aan de care foundation verhogen zonder dat het u één euro meer kost. uw schenking wordt voor de volle 100% ingezet voor de doelstellingen van de ild care foundation. Het zou geweldig zijn als u ons financieel wilt steunen en het formulier (Download overeenkomst periodieke gift van de belastingdienst) vandaag nog invult en opstuurt naar Heideoordlaan 8, 6711 NR Ede met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u zelf en uw partner, indien van toepassing.

Giften

Iedere eenmalige bijdrage – ook van ‘geringe’ omvang – is welkom. Uw bijdrage wordt gaarne ontvangen en er zal dankbaar gebruik van worden gemaakt. Het geld zal worden benut ter bevordering van de doelstellingen.

Donaties

Wie een jaarlijkse bijdrage van € 30,- of meer stort, wordt ingeschreven in het register van Donateurs. Zij worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de ild care foundation

Schenkingen

Elke bijdrage van € 500,- of meer wordt beschouwd als een ‘schenking’. Ook deze gevers worden van de activiteiten van de ild care foundation op de hoogte gehouden.

Legaten en erfstellingen

Het is mogelijk de stichting in een laatste wilsbeschikking op te nemen. Daartoe kan men het beste contact opnemen met een notaris. Informatie over de verschillende mogelijkheden om de activiteiten van de ild care foundation financieel te steunen worden gaarne verstrekt door het secretariaat.

Fiscale aftrekpost

Het voordeel van periodieke of eenmalige bijdragen is gelegen in het feit, dat men dergelijke bedragen als fiscale aftrekpost mag beschouwen. De stichting is een Rechtspersoon, als bedoeld in de Successiewet 1956, art. 24 I voorlaatste alinea. Ook de overheid gaat kennelijk uit van het standpunt ‘Het is goed om te geven’.

Wat gebeurt er met uw bijdrage?

Het geld verzameld door de ild care foundation zal worden ingezet voor de eerder genoemde doelen. De bestuursleden hebben geen financieel belang. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten, alleen indien nodig onkosten vergoeding. Ieder jaar zal afhankelijk van de begroting een beslissing genomen worden in welke projecten en tot welk bedrag zal worden geïnvesteerd. Onder leiding van de penningmeester maken het bestuur en deskundige adviseurs keuzes volgens vooraf opgestelde criteria. De onderzoekers zal de verplichting worden opgelegd de voortgang te rapporteren. Ieder jaar worden de financiën gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.

Bankgegevens overmaken bijdrage

Bijdragen ter ondersteuning van deze foundation worden in dank aanvaard. Deze kunt u overmaken op:

IBAN NL14 INGB 0653 4346 42 
t.n.v. ild care foundation Ede, o.v.v. uw naam, adres en mailadres      Veel Dank!

Voor overboekingen vanuit het buitenland gelden de volgende codes:
IBAN code: IBAN NL14 INGB 0653 4346 42
BIC code:   INGBNL2A

Kamer van Koophandel nummer: 14089230

BTW

De stichting ild care foundation is niet BTW-plichtig, daarom heeft de stichting geen BTW-nummer.

RSIN-nr: 816862734

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color