Informatie stichting

Stichting ild care foundation:

KVK: 14089230

Bankrekening: IBAN NL14 INGB 0653 4346 42
t.n.v. ild care foundation Ede
BIC code: INGBNL2A

BTW nummer:
De stichting ild care foundation is niet BTW-plichtig, daarom hebben ze geen BTW-nummer.

ANBI Status:

Onder bepaalde voorwaarden mag u een gift aftrekken van de belastingen. Stichting ild care is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 18 oktober 2012 gelden de volgende fiscale voordelen:

– een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang
– uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking
– als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels (deze tekst is afkomstig van de website van de belastingdienst).

Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 – 0543 of kijk op http://www.belastingdienst.nl

Klik hier voor de oprichtingsakte

klik hier om jaarverslagen of financiële overzichten te downloaden

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color