Informatie stichting

Stichting ild care foundation:

KVK: 14089230

Bankrekening: IBAN NL14 INGB 0653 4346 42
t.n.v. ild care foundation Ede
BIC code: INGBNL2A

BTW nummer:
De stichting ild care foundation is niet BTW-plichtig, daarom hebben ze geen BTW-nummer.

ANBI Status:

Onder bepaalde voorwaarden mag u een gift aftrekken van de belastingen. Stichting ild care is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 18 oktober 2012 gelden de volgende fiscale voordelen:

– een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang
– uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking
– als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels (deze tekst is afkomstig van de website van de belastingdienst).

Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 – 0543 of kijk op http://www.belastingdienst.nl

Klik hier voor steun en sponsormogelijkheden aan de ild care foundation

Klik hier voor de oprichtingsakte

klik hier om jaarverslagen of financiële overzichten te downloaden

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color