Medicijnen op Maat

Medicijnen op maat De ild care foundation pleit al decennia voor het voorschrijven van geneesmiddelen op maat aangezien iedereen uniek is. Dit vraagt om een persoonlijke benadering. Medicijnen helpen niet bij iedereen even goed, sterker nog: mensen kunnen er zieker van worden en soms zelfs door overlijden. Genotypering voorafgaand aan therapie kan dat mede voorkomen, maar […]

E-Learning: BAL in the work-up of ILD

Everything you always wanted to know about the clinical value of bronchoalveolar lavage (BAL) in interstitial lung diseases (ILD) and infectious diseases! In 2015 an online BAL course has been organized for pulmonologists, microbiologists and pathologists. Unfortunately, the material used was no longer available online. The online material is now available for free. This course has […]

Artikel Moeheid

Sarcoïdose, longfibrose en vele andere chronische aandoeningen kunnen gepaard gaan met hardnekkige vermoeidheid. Dit vormt voor degenen die het treft een enorme beperking en belemmering. Moeheid is lastig te meten, maar veel belangrijker, moeilijk te behandelen. Net als een zin uit het lied ‘Cirkels’ van Herman van Veen: ‘Er bestaat geen medicijn tegen oud of […]

Adembenemende medicijnen

Longklachten (mede) als gevolg van het gebruik van medicatie en de rol van farmacogenetica Medicijnen kunnen naast het gewenste effect ook allerlei bijwerkingen veroorzaken. Als deze in de long optreden spreekt men van zogenaamde ‘drug-induced’ longaandoeningen, ofwel een door medicijnen veroorzaakte, toxische long-reactie. Het farmacogenetisch profiel van de persoon kan daarbij een belangrijke rol spelen. […]

Serieus aandacht voor problematiek sarcoïdosepatiënten

Overzichtsartikel over sarcoïdose in gerenommeerd medisch tijdschrift: NEJM In het alom hooggewaardeerde tijdschrift de New England Journal of Medicine (impact factor 91.245) is een artikel verschenen van prof. Marjolein Drent. Het betreft een op uitnodiging geschreven review over allerlei aspecten van sarcoïdose. De titel is: ‘Challenges of Sarcoidosis and Its Management’. In samenwerking met de […]

Vragenlijst over COVID bij sarcoïdosepatiënten afgerond

Hoe vaak komt een COVID-19 infectie voor bij sarcoïdosepatiënten? In korte tijd heeft COVID-19 wereldwijd toegeslagen en het leven veranderd. Het heeft tot veel onzekerheden geleid. Ook betreffende sarcoïdose kwamen allerlei vragen op: Heeft een sarcoïdosepatiënt een hoger risico op het krijgen van een COVID-19 infectie? Als een sarcoïdosepatiënt geïnfecteerd raakt, heeft hij of zij […]

Vragenlijst Inventarisatie Vaccinatiebereidheid ILD Patiënten

De COVID-19 pandemie heeft de wereld veranderd. Niets is meer vanzelfsprekend. Nu lijkt er een oplossing in zicht met het beschikbaar komen van vaccins. Het blijkt dat de bereidwilligheid om gevaccineerd te worden nogal varieert onder verschillende bevolkingsgroepen. Om een indruk te krijgen over de bereidwilligheid onder patiënten met een interstitiële longaandoening (ILD) is een […]

E-health based coaching of physical training in ILD

Met ondersteuning van een bewegingsmonitor lukte het sarcoïdosepatiënten om hun inspanningsvermogen te verbeteren en vermoeidheid te verminderen. Daarom wordt aangeraden patiënten aan te moedigen om een bewegingsmonitor te dragen om zo bewegen te stimuleren en trachten de vermoeidheid te verminderen. De resultaten van de hieronder beschreven studie zijn onlangs gepubliceerd. Volg de link voor het […]

Survey ‘Bijsmaak van medicijnen’

Door studenten van de Venlo Campus van de Universiteit Maastricht is het project over de bijwerkingen van medicijnen afgerond. In het medisch wetenschappelijk tijdschrift ‘LUNG’ is hierover een artikel verschenen van Victor Proesmans. Het artikel: ‘Self-reported gastrointestinal side effects of antifibrotic drugs in Dutch IPF patients’, inventariseert vooral de bijwerkingen van medicijnen die gebruikt worden door […]

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color