Alertheid nodig op longschade door genees­middelen

Interview in DOQ door Marc de Leeuw met Marjolein Drent, emeritus-hoogleraar interstitiële longaandoeningen en gepensioneerd longarts.
Longschade door geneesmiddelen is een onderschat probleem. Een goede multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en apothekers is cruciaal om bij longproblemen een geneesmiddel als mogelijke aanstichter te kunnen opsporen.
“Het is heel belangrijk om als zorgverleners uit verschillende disciplines met elkaar mee te denken en te zoeken naar oplossingen. Kijk naar de patiënt, ken het metabolisme van het geneesmiddel en hoe dit interacteert met andere geneesmiddelen. Weeg af hoe belangrijk het is om een geneesmiddel te geven, of er een alternatief mogelijk is, en benut de kennis van de farmacogenetica zoveel mogelijk. Dit is maatwerk per patiënt.”
Lees hier het hele interview: Link

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color