Artikel Moeheid

Sarcoïdose, longfibrose en vele andere chronische aandoeningen kunnen gepaard gaan met hardnekkige vermoeidheid. Dit vormt voor degenen die het treft een enorme beperking en belemmering. Moeheid is lastig te meten, maar veel belangrijker, moeilijk te behandelen. Net als een zin uit het lied ‘Cirkels’ van Herman van Veen: ‘Er bestaat geen medicijn tegen oud of […]

Adembenemende medicijnen

Longklachten (mede) als gevolg van het gebruik van medicatie en de rol van farmacogenetica Medicijnen kunnen naast het gewenste effect ook allerlei bijwerkingen veroorzaken. Als deze in de long optreden spreekt men van zogenaamde ‘drug-induced’ longaandoeningen, ofwel een door medicijnen veroorzaakte, toxische long-reactie. Het farmacogenetisch profiel van de persoon kan daarbij een belangrijke rol spelen. […]

Vragenlijst Inventarisatie Vaccinatiebereidheid ILD Patiënten

De COVID-19 pandemie heeft de wereld veranderd. Niets is meer vanzelfsprekend. Nu lijkt er een oplossing in zicht met het beschikbaar komen van vaccins. Het blijkt dat de bereidwilligheid om gevaccineerd te worden nogal varieert onder verschillende bevolkingsgroepen. Om een indruk te krijgen over de bereidwilligheid onder patiënten met een interstitiële longaandoening (ILD) is een […]

Vragenlijst over COVID bij sarcoïdosepatiënten afgerond, artikel verschijnt binnenkort.

Hoe vaak komt een COVID-19 infectie voor bij sarcoïdosepatiënten? In korte tijd heeft COVID-19 wereldwijd toegeslagen en het leven veranderd. Het heeft tot veel onzekerheden geleid. Ook betreffende sarcoïdose kwamen allerlei vragen op: Heeft een sarcoïdosepatiënt een hoger risico op het krijgen van een COVID-19 infectie? Als een sarcoïdosepatiënt geïnfecteerd raakt, heeft hij of zij […]

E-health based coaching of physical training in ILD

Met ondersteuning van een bewegingsmonitor lukte het sarcoïdosepatiënten om hun inspanningsvermogen te verbeteren en vermoeidheid te verminderen. Daarom wordt aangeraden patiënten aan te moedigen om een bewegingsmonitor te dragen om zo bewegen te stimuleren en trachten de vermoeidheid te verminderen. De resultaten van de hieronder beschreven studie zijn onlangs gepubliceerd. Volg de link voor het […]

Survey ‘Bijsmaak van medicijnen’

Door studenten van de Venlo Campus van de Universiteit Maastricht is het project over de bijwerkingen van medicijnen afgerond. In het medisch wetenschappelijk tijdschrift ‘LUNG’ is hierover een artikel verschenen van Victor Proesmans. Het artikel: ‘Self-reported gastrointestinal side effects of antifibrotic drugs in Dutch IPF patients’, inventariseert vooral de bijwerkingen van medicijnen die gebruikt worden door […]

Neurosarcoïdose: inventarisatie manifestaties

Inventarisatie manifestaties neurosarcoïdose en evaluatie ‘best clinical practice’ Op 29 november 2019 heeft de hoofdonderzoeker, Mareye Voortman, haar proefschrift betreffende dit onderzoek in het openbaar succesvol verdedigd  aan de Universiteit Maastricht. Zie ook link voor uitzending van deze promotie. Sarcoïdose is een zeldzame stoornis van het afweersysteem, waarbij er ontstekingen kunnen ontstaan in vrijwel alle organen en […]

MTX app in de Apple en de Google Play Store

Alles wat u altijd heeft willen weten over het gebruik van methotrexaat (MTX) bij sarcoïdose. Dat kunt u vinden in een nieuwe handige app! Met de ervaring van sarcoïdose experts en resultaten uit de literatuur worden 10 aanbevelingen gedaan hoe MTX te gebruiken in de praktijk. Het totale statement van de experts is ook beschikbaar. […]

Recommendations for physical therapy in sarcoidosis

Recommendations for physical therapy in sarcoidosis Sarcoïdosepatiënten ervaren vaak vermoeidheid, verminderde inspanningstolerantie en spierzwakte, wat resulteert in een verminderde kwaliteit van leven (KvL). Wetenschappelijke studies over de voordelen van fysieke training in sarcoïdose zijn schaars. Het doel van deze studie is om praktische aanbevelingen voor het gebruik van de fysieke training in de begeleiding van […]

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color