Aandacht voor sarcoïdose in Huisarts & Wetenschap

In September 2023 is in Huisarts & Wetenschap het artikel: ‘Sarcoïdose, een vaak miskende aandoening’ geschreven door Nellie Jans en Marjolein Drent verschenen. Het artikel beschrijft de klinische uitdaging die deze aandoening veelal is, vooral voor de huisarts. Sarcoïdose is een ontstekingachtige aandoening van het afweersysteem. Elk orgaan kan betrokken zijn bij het ziekteproces en tot […]

Promotieonderzoek naar pulmonaire hypertensie bij sarcoïdose

Op 11 mei 2023 heeft Dr. Marloes Huitema haar proefschrift getiteld: ‘Sarcoidosis associated pulmonary hypertension’ succesvol verdedigd aan de Universiteit Utrecht. Zij is cardioloog in opleiding in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en ook verbonden aan het ILD Expertisecentrum aldaar. Het proefschrift gaat over het verbeteren van inzichten over het voorkomen, ontstaan, het beloop en de […]

Promotieonderzoek naar te korte telomeren bij longfibrosepatiënten

Op 9 mei 2023 heeft Thijs Hoffman zijn proefschrift ‘Features of a telomere syndrome in patients with idiopatic pulmonary fibrosis’ succesvol verdedigd. Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) is een ernstige longziekte die wordt gekenmerkt door steeds verdere verlittekening van de longen. In sommige patiënten met IPF wordt de ziekte veroorzaakt door te korte telomeren, de uiteinden […]

Promotieonderzoek naar bijwerkingen geneesmiddelen

Promotie: Op 14 februari 2023 heeft Naomi Jessurun haar proefschrift getiteld ‘The metabolization of drugs as a factor in the development of adverse drug reactions’ succesvol verdedigd aan de Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoeken in haar proefschrift gaan over het verbeteren van inzichten in het ontstaan en voorkomen van bijwerkingen van geneesmiddelen. De reactie op een […]

Medicijnen op Maat

Medicijnen op maat De ild care foundation pleit al decennia voor het voorschrijven van geneesmiddelen op maat aangezien iedereen uniek is. Dit vraagt om een persoonlijke benadering. Medicijnen helpen niet bij iedereen even goed, sterker nog: mensen kunnen er zieker van worden en soms zelfs door overlijden. Genotypering voorafgaand aan therapie kan dat mede voorkomen, maar […]

E-Learning: BAL in the work-up of ILD

Everything you always wanted to know about the clinical value of bronchoalveolar lavage (BAL) in interstitial lung diseases (ILD) and infectious diseases! In 2015 an online BAL course has been organized for pulmonologists, microbiologists and pathologists. Unfortunately, the material used was no longer available online. The online material is now available for free. This course has […]

Artikel Moeheid

Sarcoïdose, longfibrose en vele andere chronische aandoeningen kunnen gepaard gaan met hardnekkige vermoeidheid. Dit vormt voor degenen die het treft een enorme beperking en belemmering. Moeheid is lastig te meten, maar veel belangrijker, moeilijk te behandelen. Net als een zin uit het lied ‘Cirkels’ van Herman van Veen: ‘Er bestaat geen medicijn tegen oud of […]

Adembenemende medicijnen

Longklachten (mede) als gevolg van het gebruik van medicatie en de rol van farmacogenetica Medicijnen kunnen naast het gewenste effect ook allerlei bijwerkingen veroorzaken. Als deze in de long optreden spreekt men van zogenaamde ‘drug-induced’ longaandoeningen, ofwel een door medicijnen veroorzaakte, toxische long-reactie. Het farmacogenetisch profiel van de persoon kan daarbij een belangrijke rol spelen. […]

Serieus aandacht voor problematiek sarcoïdosepatiënten

Overzichtsartikel over sarcoïdose in gerenommeerd medisch tijdschrift: NEJM In het alom hooggewaardeerde tijdschrift de New England Journal of Medicine (impact factor 91.245) is een artikel verschenen van prof. Marjolein Drent. Het betreft een op uitnodiging geschreven review over allerlei aspecten van sarcoïdose. De titel is: ‘Challenges of Sarcoidosis and Its Management’. In samenwerking met de […]

Vragenlijst over COVID bij sarcoïdosepatiënten afgerond

Hoe vaak komt een COVID-19 infectie voor bij sarcoïdosepatiënten? In korte tijd heeft COVID-19 wereldwijd toegeslagen en het leven veranderd. Het heeft tot veel onzekerheden geleid. Ook betreffende sarcoïdose kwamen allerlei vragen op: Heeft een sarcoïdosepatiënt een hoger risico op het krijgen van een COVID-19 infectie? Als een sarcoïdosepatiënt geïnfecteerd raakt, heeft hij of zij […]

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color