Dr. Jaap Bakker

Dr. J.A. Bakker

Na het afronden van de opleiding tot analytisch chemisch analist aan de Hogeschool West-Brabant te Breda zette Jaap in 1979 de eerste schreden op het metabole pad op het Stofwisselings-laboratorium van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam bij ir. W. Blom en dr. J.G.M. Huijmans. In 1985 maakte Jaap de overstap naar het toen onder leiding van dr. L.J.M. Spaapen opgestarte Laboratorium Erfelijke Metabole Ziekten te Maastricht. Vanaf 1987 werd een begin gemaakt met de studie Gezondheidswetenschappen aan de toenmalige Rijksuniversiteit Limburg. Na het afronden van de studie eind 1994, volgde in 1995 een aanstelling als staflid bij het genoemde laboratorium. In 2002 werd de erkenning als klinisch biochemisch geneticus verworven. In november 2002 werd gestart met de opleiding tot klinisch chemicus binnen het klinisch chemisch laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM), opleiders: prof. dr. M.P. van Dieijen – Visser en dr. P.P.C.A. Menheere. Na het succesvol afronden van deze opleiding in 2007 en het verkrijgen van de aantekening metabole ziekten in 2008, werd het reeds eerder gestarte promotieonderzoek in de jaren daarna afgerond. Jaap is nog steeds als staflid verbonden aan het laboratorium Erfelijke Metabole Ziekten van de afdeling Klinische Genetica van het Maastrichts Universitair Medisch Centrum (MUMC).

Terug

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color