Erik ten Berge

Erik ten Berge

Dr. Erik (E.J.F.M.) ten Berge (1947) is geboren in Eindhoven. Na zijn middelbare school (Gymnasium β te Eindhoven) is hij in 1967 gestart met de studie geneeskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens de studie (1975) heeft hij zijn promotie onderzoek afgerond. De titel van zijn proefschrift luidde: ‘Folate metabolism and diphenylhydantoin in experimental epilepsies’. Na zijn artsexamen (1977) heeft hij in het longcentrum te Nijmegen de opleiding tot longarts gevolgd. Zijn opleider was Prof. C.M. Jongerius.
Vanaf zijn registratie tot longarts (1984) tot juli 2009 was hij werkzaam als longarts in Ziekenhuisgroep Twente, Locatie Hengelo. Zijn aandachtsgebieden waren longrevalidatie (in het Revalidatie centrum het Roessingh), interstitiële longaandoeningen en oncologie. Van 2009 tot september 2021 was hij docent Clinical Skills op de afdeling Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente.

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color