Erkenning EEA/HP Expertisecentrum met 5 jaar verlengd

De beoordelingscommissie: ‘Landelijke toetsing expertisecentra voor zeldzame aandoeningen van de NFU’ heeft besloten de voorlopige erkenning van het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis met 5 jaar te verlengen voor de aandoening extrinsieke allergische alveolitis (EAA) ofwel hypersentiviteits pneumonits (HP; zie ook PDF en link). Het ILD Expertisecentrum is tevens erkend Expertisecentrum voor sarcoïdose en longfibrose.

nfu-logo

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color