Inventarisatie populatie longpatiënten Aruba en in algemeen ziekenhuis in Nederland

Doel van het onderzoek

Verkrijgen van inzicht in het voorkomen van interstitiële longaandoeningen (ild) en de verschillende subvormen in de populatie longpatiënten van een algemeen perifeer ziekenhuis in Nederland (ZGV te Ede) en op Aruba.

Samenvatting

Interstitiële longaandoeningen (ild) vertegenwoordigen een grote heterogene groep longpatiënten met veelal een chronisch en soms progressief beloop. Tot op heden is er geen adequate medicamenteuze behandeling voorhanden. Nu daar verandering in is gekomen, is het belangrijk te weten wat de incidentie en prevalentie van de verschillende ilds is. Alle patiënten die gezien zijn door de longartsen van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) in 2013 zullen worden bekeken en ingedeeld op grond van de DBCs. De DBCs 1601, 1602 en 1603 zijn de DBCs welke ild aanduiden zullen allemaal afzonderlijk opnieuw worden beoordeeld. Er zal een classificerende diagnose aan worden geven – aan de hand van de huidige internationale richtlijnen – waar door duidelijk wordt welk type ild het betreft. Hierna worden de incidentie van ild in het algemeen en van de verschillende types ild berekend. Het product is een anonieme database met de incidentie van de verschillende types ild, alsmede een overzicht van de incidentie van de verschillende long DBC’s in ZGV. Op Aruba is tot op heden weinig tot niets bekend over de incidentie van ild aldaar. Er is dus ook niet bekend waar behoefte aan is qua zorg en voorzieningen op het eiland. Dezelfde vraag zal daar worden onderzocht. Alle patiënten die gezien zijn door de longartsen in het Dr. Horatio E. Obuder Ziekenhuis Aruba in 2013 zullen worden bekeken en ingedeeld op grond van de DBCs. Zo wordt ook een overzicht gekregen van de incidentie en prevalentie van de verschillende typen ild op Aruba, alsmede de incidentie van de verschillende long DBC’s aldaar. Hierna zal het percentage ild patiënten van ZGV worden vergeleken met het percentage ild patiënten van de populatie longpatiënten van het Dr. Horatio E.  Obuder Ziekenhuis op Aruba.

Inventarisatie populatie longpatiënten Aruba

Aruba is een eiland met status aparte in de Atlantische Oceaan. De populatie is zeer divers. De oorspronkelijke inwoners komen vooral uit Zuid-Amerika. Later is Aruba ook bevolkt door Afrikanen en Europeanen.  Aruba heeft rond de 100.000 inwoners, waarvan 80 procent Arubanen (een populatie die van zichzelf, van oudsher al zeer divers is) en 10 procent immigranten uit Nederland. Het overige deel van de populatie bestaat uit andere Europeanen en Zuid-Amerikanen. De actuele bevolking van Aruba heeft op dit moment van oorsprong meer dan 40 verschillende nationaliteiten. Dit zorgt voor een hele diverse populatie voor het Dr. Horacio C. Obuder hospitaal. De constante stroom van toeristen die jaarlijks in grote getalen het eiland bezoekt, zorgt voor nog meer diversiteit in de  patiëntenpopulatie. Door de grote diversiteit in etniciteit met ieder zijn eigen aandoeningen en problemen is het nodig om dit in kaart te brengen. Bovendien zijn er aandoeningen die elders in de wereld veel minder of niet voorkomen. Al deze informatie zal  meer duidelijkheid verschaffen op het gebied van scholing van personeel, aanschaf van specifieke apparatuur en onderzoek.

Het doel van deze studie is dan ook het aanleggen van een database van de longpatiëntenpopulatie van Aruba. Deze database kan inzicht verschaffen in de samenstelling van de populatie longpatiënten en de basis vormen voor het afstemmen van gericht management beleid. Vervolgens kan gebaseerd op de behoefte, het beleid worden afgestemd, gerichtere trainingen worden verzorgd en de apparatuur aangegegeven worden waar dringend behoefte aan is. Tevens kunnen richtlijnen en protocollen doelgericht worden voorbereid. Verder is deze database ook bruikbaar om uit te vinden waar vervolgonderzoek zich op zou moeten richten. Speciale aandacht zal uitgaan naar slaapstoornissen, duikersgerelateerde ziektebeelden en ild.

 
Duikers

Voor dit onderzoek zullen we een database aanleggen van de actuele patiëntenpopulatie (rond de 3000 patiënten) van het Dr. Horacio C. Obuder hospitaal. Dit zal gebeuren doormiddel van status onderzoek, waaruit een digitale database zal worden aangelegd. Deze zal in te zetten zijn voor snelle analyse voor toekomstig onderzoek en om te inventariseren waar behoefte aan is op het eiland.

Periode

Dit project zal worden uitgevoerd van 1 augustus tot 1 oktober 2015.

Doel

Het doel is om de verzamelde gegevens (database) te analyseren en te presenteren en te verwerken tot een wetenschappelijke publicatie.

Onderzoekers

 Duco 1

Duco D. Deenstra, Bsc

Duco-Daniël Deenstra (1989) heeft in 2008 het atheneum afgerond op het st. Bonifatius college in Utrecht en is daarna geneeskunde gaan studeren aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Na verschillende commissies en een bestuursjaar bij Medisch heren dispuut Ferus Ebrius heeft hij in 2013 zijn Bachelor geneeskunde afgerond. In afwachting op het begin van zijn coschappen heeft hij eerst een onderzoeksstage uitgevoerd op de afdeling integrative Physiology van het Radboudumc. Op dit moment doet hij onderzoek namens de ild care foundation onder supervisie van prof. dr. Marjolein Drent, onder meer een inventarisatie van de populatie longpatiënten, patiënten met interstitiële longaandoeningen (ild) in het bijzonder op Aruba. Deze populatie zal worden vergeleken met een aantal populaties van algemene ziekenhuizen in Nederland.

Niek1

Niek H.A Wolvetang, Bsc

Niek Wolvetang (1989) heeft in 2008 het atheneum afgerond op het Montessori College in Nijmegen en is daarna psychologie gaan studeren aan de Universiteit van Maastricht. In 2009 is hij begonnen met de studie geneeskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na het organiseren van o.a. het NSGG Open golftoernooi,  activiteiten binnen verschillende commissies waaronder de verantwoordelijkheid voor het jaarlijks te organiseren feest tijdens de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse ten bate van het Rode Kruis Nijmegen en een jaar voorzitterschap bij het Medisch Heren Dispuut Ferus Ebrius heeft hij in 2014 zijn Bachelor geneeskunde afgerond. Op dit moment doet hij onderzoek namens de ild care foundation onder supervisie van prof. dr. Marjolein Drent, onder meer een inventarisatie van de populatie longpatiënten, patiënten met interstitiële longaandoeningen (ild) in het bijzonder op Aruba. Deze populatie zal worden vergeleken met een aantal populaties van algemene ziekenhuizen in Nederland.

Begeleiders

Prof. dr. Marjolein Drent, ild care consultancy, Ede, hoogleraar interstitiële longaandoeningen, afdeling Farmacologie en Toxicologie, FHML, Universiteit Maastricht
Marjon Elfferich, research medewerker ild care foundation
Dr. Stuart Wills, longarts, Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal, Oranjestad, Aruba
Drs. Selene Kock, longarts, Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal, Oranjestad, Aruba

BCWO/Research unit Ziekenhuis Gelderse vallei toetsingsnummer: BC/1408-391
De BCWO commissie heeft in de vergadering van 20 augustus 2014 geconstateerd dat bovengenoemde  studie niet wmo-toetsingsplichtig is. Er geen bezwaar is tegen uitvoering van het de studie in Ziekenhuis Gelderse Vallei

Subsidie

De ild care foundation heeft subsidie verleend ter ondersteuning van deze studie.

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color