Marja van Dieijen-Visser

Marja van Dieijen (1954) rondde in 1985 haar opleiding tot klinisch chemicus af in het De Wever Ziekenhuis in Heerlen (nu Zuiderland). Na haar opleiding bleef zij tot 1993 werkzaam als klinisch chemicus in datzelfde ziekenhuis en startte in 1993 als hoogleraar afdelingshoofd in het toen nog Academisch Ziekenhuis Maastricht (nu Maastricht UMC+). Daar heeft zij diverse bestuurlijke rollen vervuld, zoals Divisievoorzitter Beeldvorming en Laboratoria, voorzitter medische staf en werd zij in 2014 lid van de Raad van Bestuur aldaar en van 2015-2021 was zij voorzitter van de Raad van Bestuur van het MUMC+. Haar wetenschappelijk onderzoek was voornamelijk gericht op cardiobiochemie.

Sinds haar pensionering is ze toezichthouder bij Amsterdam UMC, DSW zorgverzekeraar en Hogeschool Zuyd en auditor bij de Nederlandse vereniging voor directeuren in de zorg (tot eind 2024).

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color