POSTERS ILD Expertisecentrum Week van de Longen

Het onderzoeksteam van het ILD Expertisecentrum, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein heeft een mooie collage samengesteld van posters en interessante presentaties voor de Week van de Longen 2018 in Ermelo. Op 11 april wordt de Sterk Participatie Prijs van het Longfonds uitgereikt. De poster van Celine Hendriks is hiervoor genomineerd, zie ook LINK.
Celine Hendriks: “Sarcoïdose en arbeidsparticipatie: behoefte aan definitie van belastbaarheid bij keuringen”, met resultaten over de UWV survey, die door vele sarcoïdosepatiënten is ingevuld. Deze poster is genomineerd voor de prof. dr. Peter Sterk Participatie Prijs 2018 van het Longfonds!  Een prijs voor onderzoekers, die patiëntparticipatie een wezenlijk onderdeel maken in hun onderzoek. De winnaar wordt bekend gemaakt aan het eind van de Publieksdag op 11 april in Ermelo.
Els Beijer: “Definiering trigger gerelateerde subtypes van sarcoïdose: Bestaat door blootstelling aan Silica veroorzaakte sarcoïdose?”
Duco Deenstra: “Bewegingsmonitor, stimulans voor mensen met sarcoïdose, longfibrose en COPD”, met resultaten van de survey over gebruik van bewegingsmonitoren.
Milou Schimmelpennink: “De effectiviteit en de veiligheid van de  biosimilar Inflectra® van Infliximab® bij de behandeling van ernstige sarcoïdose.”
Dymph Klay: “Literatuuroverzicht van de effecten van geneesmiddelen bij mensen en cel- en diermodellen bij vormen van longfibrose door genetische afwijkingen in de surfactant-produktie”
Annette van der Vis: “Genetische variant in DNA ook een risicofactor voor het verkrijgen van longfibrose bij reumapatiënten.”
NB Annette zal tevens haar onderzoek presenteren met een voordracht op de Publieksdag op woensdagmiddag 11 april.
prof. dr. Marjolein Drent zal op de Publieksdag een voordracht houden met de titel “Fitter met een bewegingsmonitor?!”

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color