Sarcoïdose: een grillige ziekte

Voorkomen en oorzaak
Het kenmerk van sarcoïdose is het zogenaamde granuloom ofwel een ophoping van afweercellen. In Nederland lijden er naar schatting 5.000 tot 7.000 mensen aan sarcoïdose. De oorzaak is nog onduidelijk. Aanleg (erfelijke component) en bepaalde omstandigheden en/of omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol.

Klachten of symptomen
Patiënten met sarcoïdose kunnen zich met allerlei klachten presenteren. In ongeveer 90% van de gevallen hangen de klachten samen met afwijkingen in de longen. Veel voorkomende klachten zijn moeheid, hoesten, pijn op de borst en kortademigheid. Daarnaast kunnen problemen met de ogen, huidafwijkingen, gewrichtsklachten, hartklachten en soms ook neurologische verschijnselen optreden.

Vaststellen van de ziekte (diagnose)
Met behulp van allerlei onderzoeken waaronder bloedonderzoek, een röntgenfoto van de longen, longfunctie onderzoek, en een biopsie (onderzoek van een stukje weefsel) kan vastgesteld worden of iemand aan sarcoïdose lijdt.

Verloop
Het verloop van sarcoïdose is onvoorspelbaar. De ziekte kan acuut verlopen en ook weer relatief snel herstellen. De prognose van de acute vorm is over het algemeen gunstig. Het kan ook een langdurig (chronisch) en zelfs progressief verloop hebben. De prognose hiervan is wisselend.

Behandeling
Vele specialisten zijn betrokken bij de begeleiding van sarcoïdosepatiënten. Een afdoende behandeling is nog niet beschikbaar. Het meest gebruikte en bekende middel is prednison. Er wordt naarstig gezocht naar nieuwe middelen.

Colofon
Productie: Stafdienst Communicatie, afd. Media Service, MUMC: Wil Bleus en Robin Janse.
Lay-out: Tiny Wouters.
Drukker: Datawyse 1-2 Universitaire Pers, Maastricht.
ISBN: 97-890-78076-01-8.
Copy right: Sarcoïdose Management Team.
Hoe bestellen?
Deze DVD is te bestellen bij de ild care foundation. Als u 10 euro (inclusief administratiekosten en verzendkosten) overmaakt naar rek. nr. NL14 INGB 0653 4346 42 t.n.v. de ild care foundation, Maastricht onder vermelding van ‘Sarcoïdose DVD’, uw naam en juiste adres, krijgt u na ontvangst van de betaling de DVD binnen 2 weken thuis gestuurd. Verdere informatie kunt u vragen per mail: info@ildcare.nl.

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color