Artikel Moeheid

Sarcoïdose, longfibrose en vele andere chronische aandoeningen kunnen gepaard gaan met hardnekkige vermoeidheid. Dit vormt voor degenen die het treft een enorme beperking en belemmering. Moeheid is lastig te meten, maar veel belangrijker, moeilijk te behandelen. Net als een zin uit het lied ‘Cirkels’ van Herman van Veen: ‘Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn’, bestaat er ook geen medicijn tegen moeheid.

Voor degene die het treft is begrip en compassie van groot belang. Als ze niet serieus genomen worden levert dat alleen nog maar meer negatieve energie op. Dat kost energie en dat hebben ze nu juist niet of veel te weinig. Zoeken naar behandelbare zaken, zoals slaapproblemen, schildklierproblemen, etc. is van groot belang. Maar ook kan het goed informeren van de patiënten, naasten, werkgevers en keuringsartsen bijdragen aan een juiste weg naar herstel aangepast aan mogelijkheden.

Lees verder: LINK

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color