dr. R.M. Wirnsberger

Ruth Wirnsberger studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Wenen en specialiseerde zich in longheelkunde aan het Pulmologische Zentrum der Stadt Wien, bij Prim. M. Neumann. Na haar verhuizing naar Nederland en een periode van inwerking in het Nederlandse systeem werkte zij van 1996 tot 1998 als longarts/chef de clinique in het CWZ in Nijmegen. Sinds 1998 is zij werkzaam als longarts in het Behandelcentrum Heideheuvel in Hilversum, waar revalidatie van mensen met een chronische longziekte, m.n. astma en COPD plaats vindt. In 1996 begon Ruth Wirnsberger onder begeleiding van M. Drent en J. de Vries, Universiteit van Maastricht en Katholieke Universiteit van Tilburg, aan haar onderzoek over kwaliteit van leven van mensen met sarcoïdose en rondde zij het onderzoek op 14.1. 1999 af met de verdediging van haar proefschrift: ‘Quality of life and health status in sarcoidosis’.

Contactgegevens:
dr. R.M. Wirnsberger
E-mail:

Terug

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color