2000 stappen extra per dag

 

Tijdens de Internationale Longfibroseweek in september 2017 zijn door de Longfibrosepatiëntenvereniging stappentellers uitgedeeld aan longfibrosepatiënten (zie ook link).

Doel hiervan was hen te motiveren om meer te bewegen. Het is bewezen dat voldoende bewegen helpt de kwaliteit van leven te verbeteren. Wandelen is een van de eenvoudigste beweegactiviteiten. Het is gezond, eenvoudig en kost betrekkelijk weinig energie. ‘Wandelen is het beste medicijn’ aldus Hippocrates.

 
Momenteel wordt geëvalueerd wat de ervaringen zijn
met de stappenteller.
Middels een online vragenlijst worden de
patiënten gevraagd naar hun ervaringen. Naast vragen over de stappenteller worden ook vragen gesteld over de longaandoening, de medicatie en hoe men zich voelt, om meer inzicht te krijgen in de onderlinge verhoudingen met de stappenteller-resultaten.

De resultaten zullen ondermeer in 2018 tijdens patiënten bijeenkomsten worden gepresenteerd en via het Informatieblad en Longfonds/Facebook.

De survey is tot stand gekomen met steun van de ild care foundation op verzoek van de Longfibrosepatiëntenvereniging. Het verstrekken van de stappentellers is ook deels mogelijk gemaakt met steun van de ild care foundation.

                 

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color