Verklarende woordenlijst

ACE: angiotensiene converting enzym, waarde in het bloed die de activiteit van sarcoïdose kan aangeven.
AFO: is een autonoom functie-onderzoek of wel een onderzoek van de regulatie van hartslag en bloeddruk.
Biopsie: afnemen van een stukje weefsel.
Bronchoscopie: met een dunne slang (scoop met een camera) kan de binnenkant van de long worden bekeken.
Bronchoalveolaire lavage: longspoeling via een bronchoscoop.
Calcium: kalk. Het kalkgehalte kan in het bloed en/of de urine verhoogd zijn bij sarcoïdosepatiënten.
ECG: hartfilmpje.
Epilepsie: is een ziekte die zich uit in aanvallen van verandering in het gedrag. Deze aanvallen worden veroorzaakt door een verstoring van de normale functie van de hersenen: er ontstaat abnormale elektrische activiteit. We spreken van epilepsie als dit soort aanvallen zich zo maar, zonder duidelijke reden, ten minste twee maal hebben voorgedaan.
EMG: is een electromyogram ofwel een spier/zenuw onderzoek.
Erythema nodosum: huidaandoening bij sarcoïdose, kan ook bij andere ziektebeelden voorkomen
Fibrose: bindweefselvorming ofwel littekenweefstel
Hersenvliesontsteking (of meningitis): is een verzamelnaam voor verschillende soorten infecties van de hersenvliezen. Bij een hersenvliesontsteking zijn de vliezen die rond het ruggenmerg liggen, vaak ook geïnfecteerd.
HRCT scan: hoge resolutie computertomografie scan, hiermee wordt het longweefsel goed in beeld gebracht.
Hypercalcemie: te hoog calcium (kalk)gehalte in het bloed
Hypercalurie: te hoog calcium (kalk)gehalte in de urine
IL-2R: interleukine 2 receptor, dit is net zolas ACE een waarde in het bloed, die de activiteit van sarcoïdose kan aangeven.
Inflammatie: ontstekingachtige reactie welke kan optreden bij allerlei aandoeningen, waaronder sarcoïdose.
Liquor: is het vocht dat de hersenen en het ruggenmerg omspoelt. Bij sommige ziekten verandert dat vocht van samenstelling. Bij het stellen van de diagnose kan het daarom nodig zijn de liquor te onderzoeken in het laboratorium.Onderaan het ruggenmerg bij de lendenwervels is een soort holte met liquor. Om wat vocht af te nemen prikt de arts met een dunne naald tussen uw lendenwervels in de rug. Bij dit onderzoek wordt dus niet in het ruggenmerg zelf geprikt.
Lumbaalpunctie (ruggenprik): is een onderzoek waarbij wat liquor uit het lichaam gehaald wordt. 
Lupus pernio: huidafwijking van de neus en het neusslijmvlies welke o.a. bij sarcoïdose kan voorkomen.
Mediastinoscopie: kleine operatieve ingreep (‘zgn. brievenbusje) warbij een biopt ofwel stukje weefsel van een mediastinale lymfklier (klier in een ruimte boven in de borst aan de voorkant) wordt genomen.
MRI: is een magnetic resonance imaging (scan met magnetische velden welke speciale beelden kan maken van b.v. de hersenen, het ruggenmerg of het hart).
Neuropathie: betekent aandoening van een of meer zenuwen. Zenuwen – of beter perifere zenuwen – verbinden het centrale zenuwstelsel (ruggenmerg en hersenen) met huid, spieren en organen van het lichaam. In de zenuwen bevinden zich de zenuwvezels. Dit zijn uitlopers van zenuwcellen in of nabij het ruggenmerg of de hersenstam, en in of nabij de wand van organen. Zenuwvezels geleiden signalen: gevoelssignalen, signalen die ervoor zorgen dat spieren samentrekken en signalen om de werking van organen te regelen.
Osteoporose: botontkalking, kan op hogere leeftijd ontstaan, maar ook op jongere leeftijd versterkt door medicijngebruik en een onderliggende ziekte zoals sarcoïdose.
Pleura: longvlies
Splenomegalie: vergroting van de milt.
Temperatuurdrempelonderzoek: is een onderzoek van de temperatuurszin van de huid door middel van plaatjes die afwisselend koud en warm worden.
TNF-α: tumor necrosis factor alfa, dit is net zoals ACE en IL-2R een waarde in het bloed, die de activiteit van sarcoïdose kan aangeven. Er zijn medicijnen (anti-TNF- α middelen zoals Infliximab) op de markt gericht tegen deze stof.
Uveitis: ontsteking van het oog.
Syndroom van Löfgren: acute presentatie van sarcoïdose gepaard gaand met koorts, opgezette en gezwollen gewrichten (artralgie) van mn de enkels en huidafwijkingen (erythema nodosum).
Ziekte van Besnier Boeck: oude naam voor sarcoïdose.

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color