Succesvolle promotie Dr. Rik G.J. Marcellis, MSc

Op 26 juni 2015 heeft Rik Marcellis zijn proefschrift getiteld: ‘Exercise capacity, muscle strength and fatigue in sarcoidosis’ met succes verdedigd.
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences; Universiteit Maastricht.
promotor: prof. dr. M. Drent; co-promotor: dr. A.F. Lenssen.

Cover Rik Marcellis                                                      Dr. Rik Marcellis

Sarcoïdose is een stoornis van het afweersysteem, welke vooral bij jonge mensen voorkomt. Het kan met allerlei klachten gepaard gaan, afhankelijk van de organen die zijn aangedaan. Uit ons onderzoek blijkt dat vermoeidheid, verminderde inspanningscapaciteit en spierzwakte een probleem vormen bij sarcoïdosepatiënten en dat deze klachten een aanhoudend karakter hebben. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven. Het tijdig opsporen van deze beperkingen met behulp van fysieke testen, zoals een zes-minuten wandeltest, en het behandelen is van essentieel belang. Een fysiek trainingsprogramma draagt bij aan een vermindering van vermoeidheidsklachten en verbetering van zowel de fysieke functies als de kwaliteit van leven.

Rik Marcellis1

Rik Marcellis (1981) heeft in 2005 de HBO opleiding fysiotherapie aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen afgerond en in 2006 de studie Bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht te Maastricht. Hij is sinds mei 2006 werkzaam als fysiotherapeut bij de afdeling fysiotherapie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) met als specialisme neurologie/neurochirurgie. Tevens is hij als fysiotherapeut verbonden aan het multidisciplinaire Cystic Fibrosis team van het MUMC. Hij heeft onderzoek gedaan naar de prevalentie van perifere spierzwakte en inspanningstolerantie bij patiënten met sarcoïdose en de relatie tussen deze symptomen enerzijds en de kwaliteit van leven en overige klinische parameters anderzijds. Op 26 juni 2015 is hij aan de FHML, Universiteit Maastricht gepromoveerd op het proefschrift getiteld: ‘Exerc ise capacity, muscle strength and fatigue in sarcoidosis’. e-mail: rik.marcellis@mumc.nl.

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color