Clinical trials

Wetenschappelijk onderzoek: Op zoek naar nieuwe behandelmogelijkheden van therapieresistente sarcoïdose en longfibrose

Recent zijn een tweetal internationale multicentrische onderzoeken gestart naar de behandeling van idiopathische longfibrose (IPF) en sarcoïdose. In het kader van verdere samenwerking tussen het ild care team Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en het ORBIS Medisch Centrum te Sittard/Geleen zullen de studies worden uitgevoerd in het ORBIS Medisch Centrum. De studie coördinatie staat onderleiding van prof. dr. M. Drent (ild care team Maastricht UMC) en Drs. G.J. de Vries (ORBIS, Sittard).

Longfibrosestudie
Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat het effect is van het experimentele medicijn CNTO 888 (in NL geleverd door Janssen–Cilag BV) in de behandeling van longfibrose. CNTO 888 interfereert met de productie van het chemokine CCL2. Naast IPF is dit stofje sterk verhoogd bij bepaalde typen kanker. Naast doeltreffendheid wordt gekeken naar eventuele bijwerkingen (veiligheid). In deze studie zijn 4 behandelingsgroepen. Dat wil zeggen 3 armen met verschillende doseringen van het medicijn CNTO 888 en 1 placebo arm waar een niet werkzame stof wordt gegeven. Er is dus een kans van 75% dat een deelnemer het nieuwe geneesmiddel daadwerkelijk krijgt. Na een selectie fase zal de behandelfase 48 weken duren. Het onderzoek duurt 74 tot 76 weken.

Sarcoïdose studie
Het doel van deze studie is om het effect te bestuderen van de medicijnen Ustekinumab en Golimumab bij therapie resistente sarcoïdose. Daarnaast zal gekeken worden naar het optreden van eventuele bijwerkingen. Ustekinumab is een monoclonaal antilichaam wat gericht is tegen interleukine 12 en 23. Dit zijn inflammatoire parameters die verhoogd zijn bij sarcoidose. Sinds 2008 is Ustekinumab (Stelare) geregistreerd voor therapie resistente psoriasis. Golimumab is een antilichaam wat gericht is tegen tumor necrose factor alpha (TNF-alfa). Verhoogde spiegels van TNF-alfa worden gezien bij sarcoïdose. In Amerika is het medicijn geregistreerd voor patiënten met reuma, artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew (maandelijkse subcutane injectie). Het onderzoek duurt 48 weken. Maandelijks krijg de deelnemer Ustekinumab of Golimumab toegediend. Daarnaast is nog een placebo arm. De kans dat een deelnemer daadwerkelijk een nieuw geneesmiddel krijgt is in deze studie dus 66.6%.

Informatie
Voor informatie betreffende deze studies kan u contact opnemen met prof dr. Drent of drs. G.J. de Vries.

Drs. G.J. (Michiel) de Vries, longarts
ORBIS Medisch Centrum, Sittard
email: mi.devries@orbisconcern.nl
tel: 088-4595497 / 088-4597777

Prof. dr. M. Drent, longarts
Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
email: drentm@zgv.nl

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color