Infecties

Groot CAR, Limonard GJM.
Q-koorts, kliniek en behandeling.
Pulmoscript 2009; 20; 22-24.

Stobberingh EE, Drent M.
Hardness of tapwater and Pseudomonas aeroginosa.
Neth J Med 1996; 49:98-99.

Cobben NAM, Drent M, Jonkers M, Wouters EFM, Vaneechoutte M, Stobberingh EE.
Outbreak of severe Pseudomonas aeruginosa respiratory infections due to contaminated nebulizers.
J Hosp Infect 1996;33:63-70.

Drent M, van Rens MThM, Wagenaar SjSc, de Jongh BM, van Velzen-Blad H, van den Bosch­ JMM.
In­vasive aspergillosis after bilateral lung transplantati­on in cystic fibrosis.
Respir Med 1995;89:449-451.

Drent M, van Tiel F, van Krugten M, Wouters E.
Vermoeden van longpest na terugkeer in Nederland vanuit een epidemisch gebied: reëel of niet? 
Ned Tijdschr Geneesk 1995; 139: 171-74.

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color