Promotie Anne Cremers

Op 26 juni 2014 heeft Anne Cremers haar proefschrift getiteld: ‘Pharmacotherapeutic options in sarcoidosis: how can we improve them?’ ofwel ‘Medicamenteuze opties bij sarcoïdose: hoe kunnen we ze verbeteren?’ met succes verdedigd.

image003

De promotie vond plaats op de Universiteit Maastricht. Haar promotor was prof. dr. Marjolein Drent, sarcoïdose expert en hoofd van het ild care expertise team Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Haar co-promotor was Dr. Tim Jansen, reumatoloog en jicht specialist in het Radboud UMC te Nijmegen.

image004
Sarcoïdose is een aandoening van het afweersysteem,  die in vrijwel alle organen van het lichaam kan voorkomen. Het kan vanzelf overgaan, maar bij een deel van de patiënten is het beloop ernstig met een enorme impact op de kwaliteit van leven. Bij deze laatste categorie is een tijdige start van een geschikte individuele behandeling noodzakelijk. Ondanks de beschikbaarheid van een grote verscheidenheid aan therapeutische opties, ontbreken goede afspraken. Dit proefschrift heeft als doel een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van farmacotherapie voor sarcoïdosepatiënten. Internationale aanbevelingen voor het gebruik van bepaalde geneesmiddelen zijn opgesteld en een mobiele applicatie (app) voor artsen is ontwikkeld. Ook werd een begin gemaakt met ‘therapie op maat’ bij sarcoïdose. Of patiënten wel of niet gunstig reageren op geneesmiddelen (biologicals) bleek samen te hangen met  erfelijke aanleg. De verwachting is dat in de toekomst het voorschrijven van geneesmiddelen steeds meer op maat afgestemd zal worden op basis van het persoonlijke profiel. Voor meer informatie over het proefschrift zie: https://www.ildcare.nl/index.php/proefschriften/

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color