Human Immunology Top cited article 2011

topcited
Het artikel getiteld: ‘Butyrophilin-like 2 in pulmonary sarcoidosis: a factor for susceptibility and progression?’ (Clin Immunol 2011; 72: 342-347.  (PDF)) is in december door Human Immunology uitgeroepen als Top Cited artikel!

In dit artikel wordt een studie uitgevoerd door het ild care team beschreven. Dit artikel is opgenomen als hoofdstuk 8 in het proefschrift (link:https://www.ildcare.nl/index.php/polymorphisms-interstitial-lung-diseases-friend-or-foe/ ) van dr. Petal Wijnen. Het beschrijft een studie die de associatie tussen butyrophiline-like 2 (BTNL2) G16071A en de progressie van longsarcoïdose onderzoekt en de associatie met de prevalentie van de ziekte in 632 sarcoïdose patiënten bevestigd. Verder werd de samenhang tussen BTNL2 G16071A en specifieke HLA-DRB1 en HLA-DQB1 types onderzocht. Bij patiënten met persisterende sarcoïdose werd het BTNL2 16071A variant allel significant meer aangetroffen (92.4%) dan in patiënten met niet-persisterende sarcoïdose (86.6%). Uit de resultaten van deze studie blijkt dat het bezitten van een BTNL2 16071A variant allel het risico op progressie van longsarcoïdose bijna verdubbeld. Dit verhoogde risico kan het gevolg zijn van de sterke link tussen BTNL2 G16071A en DRB1*15, waarvan de associatie tussen aanwezigheid en progressie naar een ernstigere en meer persistente vorm van longsarcoïdose bevestigd werd. Het werd verder duidelijk dat HLA-DRB1 typeren voldoende is, door het niet verkrijgen van extra informatie bij HLA-DQB1 typering. Of men uiteindelijk kiest voor een BTNL2 G16071A SNP bepaling of HLA-DRB1 typeren ligt meer aan de beschikbaarheid en/of uitvoerbaarheid van deze testen.

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color