ILD Expertisecentrum, St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein

Hier vindt u de contactgegevens en informatie over het verwijsbeleid en allerlei andere informatie.

Verwijsbeleid ILD Expertisecentrum St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Medisch specialisten kunnen een beroep doen op het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein voor advies. Vragen over een patiënt met een interstitiële longaandoening (ILD), inclusief sarcoïdose, kunnen onder meer een diagnostisch probleem of een therapeutisch advies betreffen. De vragen kunnen in eerste instantie op papier worden voorgelegd: Second Opinion Op Papier (SOOP) aan ons multidisciplinaire team. Als dan de vraag voldoende is beantwoord tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO), zal de patiënt niet worden opgeroepen. Indien de conclusie is dat de patiënt het beste zou kunnen worden verwezen ter beantwoorden van de vragen dan zal hij of zij worden opgeroepen.

U kunt ook aangeven dat u wenst dat de patiënt direct wordt opgeroepen. Zie s.v.p. PDF

Verwijzingen van huisartsen worden in principe niet in behandeling genomen, tenzij het om een nieuwe ziektegeschiedenis uit de regio gaat.

Indien het om een nieuwe ziektegeschiedenis buiten de regio gaat of als de betreffende patiënt meer dan een jaar niet door een medisch specialist is gezien luidt het advies: de patiënt eerst naar een longarts in zijn of haar regio te verwijzen met als doel beschikking over recente longfunctie, beeldvorming, etc. wat noodzakelijk is om een second-opinion te kunnen verrichten (anders is het geen second-opinion). Het is van groot belang dat de betreffende patiënt het verzoek met de behandelend specialist bespreekt. Deze kan dan officieel een verzoek indienen. Bovendien is van belang dat de huidige behandelend specialist op de hoogte is van het verzoek.

Het ILD Expertisecentrum: Topzorg in de praktijk

Bekijk video

Longartsen ILD Expertisecentrum

Van links naar rechts: prof. dr. Jan Grutters, drs. Frouke van Beek, dr. Marcel Veltkamp, prof. dr. Marjolein Drent (niet meer werkzaam binnen het team)

 

Uitbreiding artsenteam: drs. Marian Quanjel

ILD-verpleegkundigen ILD Expertisecentrum

Van links naar rechts: Mirjam Hoppers, Sebastiaan Wendt, Evelien van Burgsteden, Annemieke van Dort- van Rijssen, Miranda Hennevelt, Elma Zwanenburg, Lian Trapman

Medisch secretaresse

Lionella Jones

Secretariaat ILD Expertisecentrum

Silvia Elbertse

Jessica Heimensen

Carla Verheul

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Secretariaat ILD Expertisecentrum
Email: ild-secretariaat@antoniusziekenhuis.nl
Telefoon: 088 – 320 14 01 (Bereikbaar tussen 9.30 en 11.30 uur)
Bezoekadres: 
St. Antonius Ziekenhuis, lokatie Nieuwegein
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein
Postadres:
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein

Biobank ILD Expertisecentrum

Interstitiële longziekten zijn zeldzaam. Om goed wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen, zijn grote patiëntenaantallen nodig. Een biobank biedt hierin uitkomst, en daarom is de biobank van het ILD Expertisicentrum van het St. Antonius Ziekenhuis op zoek naar patiënten met deze aandoeningen, die mee willen doen aan het onderzoek. Daarnaast is het ook mogelijk om deel te nemen aan de biobank als u geen patiënt bent van het St. Antonius Ziekenhuis. Lees meer (PDF)
Bekijk de video over de Biobank

Belangrijke video’s

Bekijk de video over het MDO van het ILD Expertisecentrum
Bekijk de video over familiaire longfibrose

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color