Inaugurele rede prof.dr. Marjolein Drent

Inaugurele rede prof.dr. Marjolein Drent

adembenemende contacten

Leerstoel interstitiële longaandoeningen:
Interstitiële longaandoeningen zijn even divers als complex. Van vele aandoeningen is de oorzaak niet in detail bekend. Ook de exacte incidentie is niet te geven. De beste schattingen gaan uit van ongeveer twintig duizend gevallen in ons land per jaar, maar goed gefundeerde getallen ontbreken. Het is vanuit dat licht misschien ook niet verwonderlijk dat het tot 2006 heeft moeten duren voor er twee aparte leerstoelen voor deze aandoeningen van het longparenchym zijn gereserveerd.

Een maand nadat haar opleider en co-promotor, professor dr. Jules van den Bosch, werkzaam in het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein zijn ambt als hoogleraar interstitiële longziekten aan de Universiteit Utrecht heeft aanvaard, heeft professor Drent op 12 mei 2006 in Maastricht haar inaugurele rede gehouden. Hierin werd ingegaan op de rol van de verschillende factoren die een interstitiëële longaandoening kunnen veroorzaken. Bovendien werd het belang benadrukt van centrale begeleiding en multidisciplinaire samenwerking in de bestrijding van deze ziekten.

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color