Longartsen delen saturatiemeters uit

Na de oproep van de ild care foundation ‘help de longartsen’ zijn er meer dan 1500 zuurstofmeters beschikbaar gesteld door diverse firma’s waaronder zuurstofleverancier Westfalen tijdens de eerste Corona golf. Deze zuurstofmeters zijn in diverse ziekenhuizen ingezet om coronapatiënten thuis te monitoren. Tijdens de tweede golf zijn de rollen omgedraaid. Nu nemen longartsen zelf het initiatief en delen saturatiemeters uit.

Longartsen willen het thuismonitoren van covid- en niet-covidpatiënten een zetje geven.

Daarom verdeelt de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
1250 saturatiemeters onder artsen die met een goed voorstel voor een thuismonitoringsproject komen.

‘Thuismonitoring is in een stroomversnelling gekomen onder invloed van covid-19’, licht longarts en
NVALT-voorzitter Leon van den Toorn toe. ‘Zowel voor patiënten die covid-19 hebben maar nog
niet ziek genoeg zijn om in een ziekenhuis te worden opgenomen, als voor patiënten die postcovid
thuis worden begeleid. Als long- of huisarts wil je in zo’n geval als eerste weten wat de saturatie is van een patiënt.’
Om in die behoefte te voorzien en om als longartsen de samenwerking met huisartsen te verbeteren,
heeft de NVALT besloten om gratis nieuw aangeschafte saturatiemeters te verstrekken aan alle medisch specialisten
en huisartsen die zich met ‘een goed project’ bij het NVALT-bureau melden.

Ook thuismonitoringsprojecten die niet aan covid-19 zijn gerelateerd komen in aanmerking.

What do you want to do ?

New mail

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color