Online registratie neurosarcoïdose

Nu in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Online registratie neurosarcoïdose patiënten

Neurosarcoïdose kent een grote diversiteit aan klinische verschijningsvormen; afhankelijk van de lokalisatie van de granuloomvorming kan vrijwel elk neurologisch beeld ontstaan. Er zijn aanwijzingen dat neurosarcoïdose onvoldoende herkend wordt als aparte klinische entiteit. Bij gebrek aan grote prospectieve onderzoeken zijn we in juni 2014 begonnen met een grote landelijke onlineregistratie van neurosarcoïdosepatiënten op www.neurosarcoidose.nl. Wanneer een patiënt met sarcoïdose zich presenteert met neurologische verschijnselen die mogelijk passen bij sarcoïdose, is het van belang de lokalisaties van ziekteactiviteit buiten het zenuwstelsel te vinden die toegankelijk zijn voor biopsie. Dunne-vezelneuropathie is een frequent voorkomende neurologische complicatie van sarcoïdose. Het wordt getypeerd als epifenomeen en daarmee als ‘paraneurosarcoïdose’. Neurologische uitvalsverschijnselen zijn een indicatie voor immunosuppressieve behandeling. Er is toenemend bewijs voor een effectieve behandeling van patiënten met refractaire neurosarcoïdose met biologicals. Of toediening van intraveneuze immunoglobulinen of ARA290, een erytropoëtinederivaat met TNF-α-antagonerende en weefselbeschermende eigenschappen, effectief is bij de behandeling van sarcoïdosepatiënten met dunne-vezelneuropathie is onderwerp van studie.

Lees het volledige artikel op de site van het NTvG (registratie noodzakelijk).

Meer informatie op www.neurosarcoidose.nl.

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color