Promotieonderzoek naar bijwerkingen geneesmiddelen

Promotie: Op 14 februari 2023 heeft Naomi Jessurun haar proefschrift getiteld ‘The metabolization of drugs as a factor in the development of adverse drug reactions’ succesvol verdedigd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De onderzoeken in haar proefschrift gaan over het verbeteren van inzichten in het ontstaan en voorkomen van bijwerkingen van geneesmiddelen.

De reactie op een geneesmiddel kan sterk verschillen tussen patiënten. Naast de gewenste werking hebben bijna alle geneesmiddelen ook bijwerkingen. Een deel van de bijwerkingen kan worden verklaard door variatie in het genetische profiel (DNA) ofwel aanleg van mensen. Farmacogenetica onderzoekt in hoeverre verschillen in het genetisch profiel een verklaring vormen voor de interindividuele verschillen in effectiviteit en het optreden van bijwerkingen van geneesmiddelen. Het oorspronkelijke geneesmiddel ondergaat chemische veranderingen en er worden geneesmiddelmetabolieten gevormd. Kennis van de metabolisatie van het oorspronkelijke geneesmiddel, de vorming van metabolieten en hun effecten in het lichaam is cruciaal. In dit proefschrift worden studies beschreven waarin de bijwerkingen van bepaalde geneesmiddelen zelf, van de gevormde metaboliet en mogelijkheden om deze bijwerkingen te voorkomen onderzocht. Longschade kan ook een gevolg zijn van schadelijke bijwerkingen van geneesmiddelen. Het voordeel van het inzetten van farmacogenetica wordt in dit kader beschreven. Als de metaboliet schadelijk is kan getracht worden de vorming te doen verminderen met de toevoeging van een remmer van die omzetting (fenoconversie). Deze methode van het voorkomen van bekende bijwerkingen is toegepast in een klinische studie met veelbelovende effecten. Verbetering van de kennis van de werking van geneesmiddelen, hun metabolieten en omzetting kan samen met farmacogenetica bijdragen aan het tijdig herkennen en/of voorkomen van onnodige bijwerkingen en het voorschijven op maat.

Voor meer informatie en CV Naomi Jessurun, zie LINK

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color