Promotieonderzoek naar te korte telomeren bij longfibrosepatiënten

Op 9 mei 2023 heeft Thijs Hoffman zijn proefschrift ‘Features of a telomere syndrome in patients with idiopatic pulmonary fibrosis’ succesvol verdedigd.

Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) is een ernstige longziekte die wordt gekenmerkt door steeds verdere verlittekening van de longen. In sommige patiënten met IPF wordt de ziekte veroorzaakt door te korte telomeren, de uiteinden van chromosomen. Wanneer telomeren te kort zijn, kan dit in verschillende organen tot ziekte leiden. Dit heet een telomeersyndroom.

In dit proefschrift wordt onderzocht of patiënten met IPF ook ziekten buiten de long hebben die gerelateerd zijn aan te korte telomeren. Het blijkt dat bij ongeveer een kwart van de patiënten ziekten buiten de long (zoals bloedarmoede, verlittekening van de lever, beenmergfalen, en nagel- of huidafwijkingen), danwel afwijkingen bij bloedonderzoek, of ziekten in de familie gezien worden, die kunnen passen bij een telomeersyndroom. Patiënten met een of meer van deze mogelijke tekenen van een telomeersyndroom hebben kortere telomeren en leven korter nadat ze de diagnose IPF krijgen in vergelijking met patiënten zonder deze tekenen. Ook wordt beschreven dat andere afwijkingen buiten de long, zoals afweerstoornissen, kransslagaderverkalking, en botontkalking, niet samenhangen met telomeerlengte.

Het is bekend dat genetische afwijkingen de oorzaak kunnen zijn van te korte telomeren. In dit proefschrift worden afwijkingen beschreven in de telomeergenen TINF2 en ACD bij patiënten met IPF. Deze afwijkingen kunnen leiden tot te korte of onvoldoende werkzame telomeren, en dragen zo bij aan het ontstaan van de ziekte.

Daarnaast laat het proefschrift zien dat behandeling met het middel danazol, dat mogelijk telomeren kan verlengen, geen remming van de achteruitgang van longfunctie geeft, als dit gegeven wordt aan patiënten met een vergevorderd stadium van IPF. Er werden wel aanwijzingen dat eerdere en langdurige behandeling met danazol mogelijk effectief kan zijn.

Dr. Thijs Hoffman (CV)

Thijs Hoffman (1993) heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht vanaf 2011. Hij deed tijdens zijn studieonderzoek naar patiënten met recidiverende luchtweginfecties bij de afdeling Longziekten van het St. Antonius Ziekenhuis. Later startte hij een eigen project, waarbij hij onderzoek deed naar uitingen van een telomeersyndroom bij patiënten met longfibrose. In 2017 werkte hij een jaar in het University Teaching Hospital in Lusaka, Zambia op de afdeling Infectieziekten. Hij studeerde af in 2018, waarna hij als arts-assistent Longziekten startte in het St. Antonius Ziekenhuis. Sinds 2020 volgt hij daar de opleiding tot longarts. Daarnaast doet hij wetenschappelijk onderzoek naar telomeren bij longfibrose, het afweersysteem na longtransplantatie, en interstitiële longziekten in Afrika.

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color