Rik Marcellis, fysiotherapeut Maastricht UMC+ wint prijs tijdens internationaal congres in Maastricht

Drs. Rik Marcellis (e-mail: rik.marcellis@mumc.nl; links), fysiotherapeut in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) en onderzoeker van het voormalige ild care team o.l.v. prof. dr. Marjolein Drent heeft voor zijn onderzoek een prijs gewonnen tijdens een internationaal congres. Hij heeft aangetoond dat longfunctie onderzoek alleen bij sarcoïdosepatiënten met een normale diffusie capaciteit niet uitsluit dat er toch problemen kunnen zijn met de opname van zuurstof.

Van 15 tot en met 18 juni is in Maastricht de wereldtop op het gebied van sarcoïdose bijeengekomen tijdens het 10e WASOG congres. De WASOG is een wereldorganisatie die zich bezig houdt met sarcoïdose en andere diffuse ofwel interstitiële longaandoeningen. Sarcoïdose is een hele grillige aandoening. Het komt vooral bij relatief jonge mensen voor. Het is een stoornis van je afweersysteem. Ieder deel van het lichaam kan betrokken raken bij de ziekte, maar het komt het meeste in de longen voor. Het belangrijkste probleem is een enorme verlammende alles beheersende moeheid. Dit heeft regelmatig tot gevolg dat de betrokken niet goed meer in de maatschappij kan functioneren en gedeeltelijk of zelfs helemaal arbeidsongeschikt wordt. Er waren 100 wetenschappelijke abstracts opgestuurd. Uit deze 100 abstract zijn acht inzendingen uitgekozen door een internationaal panel van experts en deze onderzoekers mochten de resultaten tijdens een sessie op donderdagmiddag 17 juni in het MECC presenteren. De voorzitters van de sessie en tevens de jury waren Prof. Roland M. du Bois, hoogleraar longziekten aan het Imperial College in Londen en Dr. Wonder P. Drake, Vanderbilt University School of Medicine, uit Nashville, Tennessee, USA. Zij hebben uiteindelijk Rik Marcellis uitgekozen vanwege zijn uitstekende presentatie en hebben hem persoonlijk de prijs overhandigd tijdens het congresfeest in de mooiste boekhandel van de wereld: Selexyz Dominicanen.

De titel van zijn onderzoek was: Verminderde gasuitwisseling, inspanningstolerantie en spierkracht in sarcoïdosepatiënten (‘Impaired gas exchange, exercise capacity and muscle strength in sarcoidosis’). Van de 160 onderzochte sarcoïdosepatiënten bleken er 62% een normale diffusiecapaciteit (DLCO) te hebben. Van deze patiënten had 70% een probleem met zuurstofopname tijdens inspanning (fietstest), waarvan bijna 20% een ernstig probleem bleek te hebben. De conclusie van zijn onderzoek is dan ook dat als een patiënt moeite heeft met inspanning en snel uitgeput is, dat het dan goed is om aanvullend een inspanningstest te doen om een zuurstofopnameprobleem uit te sluiten ook al is de longfunctie normaal. Dit kan bovendien helpen bij het vaststellen van de ernst van sarcoïdose.

De prijs is een iPad, bedoelt als stimulans om nog flexibeler aan het onderzoek te kunnen werken. De iPad is ter beschikking gesteld door: ild care foundation en deFoundation for Sarcoidosis Research USA.

Er waren nog 3 andere prijswinnaars.

Prijs Longfibrosepatiëntenvereniging Nederland
Drs. Nicoline Korthagen (2e van links) van het Centrum voor Interstitiële Longaandoeningen van het Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein voor haar uitstekende abstract getiteld: ‘Association between polymorphisms in the P53 and P21 genes and IPF’. Deze prijs is ter beschikking gesteld door deLongfibrosepatiëntenvereniging Nederland vanwege excellent onderzoek op het gebied van longfibrose in Nederland. e-mail:n.korthagen@antoniusziekenhuis.nl

Prijs voor het beste abstract met betrekking tot de bronchoalveolaire lavage (BAL)
Drs. Kyra Oswald-Richter (2e van rechts) van de afdeling Microbiology and Immunology van de Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee, USA voor haar uitstekende abstract getiteld: ‘CD8+ T cell exhaustion in sarcoidosis disease. Deze prijs is ter beschikking gesteld door: ild care foundation en deFoundation for Sarcoidosis Research USA. e-mail:kyra.richter@vanderbilt.edu

Prijs Sarcoïdosebelangenvereniging Nederland (SBN)
Drs. Rémy L.M. Mostard (rechts); longarts van de afdeling longzieken van het Atrium Medisch Centrum te Heerlen en onderzoeker van de ild care foundation voor zijn uitstekende abstract getiteld: ‘Associatie van HRCT bevindingen met pulmonale PET activiteit in sarcoïdose’. Deze prijs is ter beschikking gesteld door de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland vanwege excellent onderzoek op het gebied van sarcoïdose in Nederland. Hij heeft aangetoond dat pulmonale inflammatoire activiteit op de PET/CT een indicator is voor de ernst van de pulmonale aantasting. e-mail:r.mostard@atriummc.nl

In zijn onderzoek heeft hij 95 sarcoïdosepatiënten onderzocht. Hiervan bleken er 59% PET positieve afwijkingen in het longweefsel te hebben. De afwijkingen op de HRCT werden geclassificeerd met behulp een scoringssysteem. Zowel de totale HRCT score als ook de verschillende HRCT patronen die deel uitmaken van deze score waren significant hoger in de patiënten met pulmonale PET activiteit in vergelijking met de patiënten zonder pulmonale PET activiteit. Verder waren de diffusiecapaciteit (DLCO) en de geforceerde vitale capaciteit (FVC) lager in de patiënten met pulmonale PET activiteit. De voorspellende waarde van zowel de totale HRCT score als van de verschillende HRCT patronen en de longfunctietesten werden berekend en toonden goede associaties. De conclusie van zijn onderzoek is dan ook dat pulmonale inflammatoire activiteit op PET/CT een indicator is voor de ernst van pulmonale aantasting. Verder bleek het merendeel van de patiënten met tekens van fibrose op de thoraxfoto en de HRCT toch PET positiviteit in het longweefsel te hebben. Dit laatste suggereert dat er bij deze patiënten toch nog actieve ontsteking in het longweefsel aanwezig is.

zie voor meer informatie: www.wasogbal2011.nl

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color