Survey ‘Bijsmaak van medicijnen’

Door studenten van de Venlo Campus van de Universiteit Maastricht is een project gestart over de bijwerkingen van medicijnen. in het bijzonder de verandering van smaak bij medicijn gebruik door ILD-patiënten.

NB Survey nog open tot 15 oktober 2018

                                                                                                       

Survey (enquête) over de ‘Bijsmaak van Medicijnen’.

Het hebben van een chronische aandoening, zoals een ILD, kan een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven. Dit geldt ook voor de eventuele bijwerkingen van geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van deze aandoeningen. Geneesmiddelen kunnen bijvoorbeeld ook invloed hebben op de smaak, reuk , eetlust en het gewicht. Dat wordt regelmatig gemeld door patiënten, maar daar is relatief weinig over bekend en is ook niet vaak onderzocht.
Dit onderzoek is een initiatief van prof. dr. Aalt Bast en prof. dr. Marjolein Drent in samenwerking met Bijwerkingencentrum Lareb en de betrokken patiëntenverenigingen.

De Medisch Ethische Commissie van het St. Antonius Ziekenhuis heeft toestemming gegeven voor dit onderzoek en aangegeven dat het niet (Wet op medisch onderzoek) WMO-plichtig is.
Sarcoïdosepatiënten worden verzocht deze survey in te vullen via: LINK

of deze QR-code volgen:    

 

Patiënten met een of andere vorm van longfibrose (IPF, EAA, NSIP, LAM, etc.) worden verzocht deze survey in te vullen via: LINK

of deze QR-code te volgen:        

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color