Survey ‘Bijsmaak van medicijnen’

Door studenten van de Venlo Campus van de Universiteit Maastricht is het project over de bijwerkingen van medicijnen afgerond. In het medisch wetenschappelijk tijdschrift ‘LUNG’ is hierover een artikel verschenen van Victor Proesmans. Het artikel: ‘Self-reported gastrointestinal side effects of antifibrotic drugs in Dutch IPF patients’, inventariseert vooral de bijwerkingen van medicijnen die gebruikt worden door longfibrosepatiënten. Hieronder vind u een afbeelding met de meest relevante bijwerkingen die voorkomen bij nintedanib (Ofev; blauw) en pirfenidon (Esbriet; oranje).
                                                                                                   

‘Bijsmaak van Medicijnen’.

Het hebben van een chronische aandoening, zoals een ILD, kan een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven. Dit geldt ook voor de eventuele bijwerkingen van geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van deze aandoeningen. Geneesmiddelen kunnen bijvoorbeeld ook invloed hebben op de smaak, reuk , eetlust en het gewicht. Dat wordt regelmatig gemeld door patiënten, maar daar is relatief weinig over bekend en is ook niet vaak onderzocht.
Dit onderzoek is een initiatief van prof. dr. Aalt Bast en prof. dr. Marjolein Drent in samenwerking met Bijwerkingencentrum Lareb en de betrokken patiëntenverenigingen.

Publicaties

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color