Validatie test uitademingslucht

Validatie diagnostische test met behulp van uitademingslucht voor sarcoïdose

Principal Investigator
Drs. R. Fijten
Rianne Fijten

Supervisors
Dr. A.W. Boots, prof. dr. F.J. van Schooten, Dept. of Toxicology, UM, Maastricht; Prof. dr. M. Drent, ild care consultancy, Ede; Dr. R. Mostard, Atrium Medical Center, Heerlen, NL.

Project team
Drs. R. Fijten, Dr. A.W. Boots, Dr. A. Smolinska, Prof. Dr. F.J. van Schooten, Dr. J.W. Dallinga, E.J. Moonen, Dept. of Toxicology, UM, Maastricht; Prof. dr. M. Drent, ild care consultancy, Ede; Dr. R. Mostard, Atrium MC, Heerlen.

Period
2015-2016

Clinical trials
NCT00741572

MEC number
08.3.048

Sarcoïdose is een chronische longziekte die ondermeer gekarakteriseerd wordt door vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst en verminderde longfunctie. Deze ziekte heeft een heel negatief effect op de kwaliteit van leven van patiënten. In Nederland is de incidentie van sarcoïdose rond de 20-25 personen per 100.000 inwoners, met een sterftecijfer van 1-6% van alle patiënten.

Hoewel markers in bloed een indicatie kunnen geven over de aanwezigheid van sarcoïdose, is het nog altijd nodig om de diagnose te stellen met behulp van dure, tijdrovende en invasieve technieken zoals röntgenfoto’s en bronchoscopie in combinatie met het nemen van biopsies voor verdere analyse. Bovendien moeten deze technieken ook na diagnose gebruikt blijven worden om de ontwikkeling van de ziekte te volgen en de effectiviteit van de behandeling te evalueren. Daarom zou het zeer waardevol zijn om een niet-invasieve en snelle techniek te ontwikkelen voor de diagnose en monitoring/evaluatie van sarcoïdose. Non-invasieve diagnose van sarcoïdose kan worden gedaan met behulp van analyse van de uitademingslucht van patiënten. Uitademingslucht bevat namelijk een complexe mix van zogeheten “Volatile Organic Compounds” (VOCs) die wellicht gebruikt kunnen worden als markers voor chronische ziektes. De afdeling Toxicologie van Universiteit Maastricht heeft een methode ontwikkeld om monsters van de uitademingslucht van mensen te nemen en hierin markers te bepalen die gebruikt kunnen worden voor diagnose van de ziekte.

Recentelijk hebben wij onderzoek gedaan naar uitgeademde VOC profielen bij sarcoïdose (METC 05-142) waarbij we VOCs hebben geïdentificeerd die specifiek zijn voor sarcoïdose patiënten.

Het doel van deze nieuwe studie is dan ook om deze gevonden VOCs te bevestigen in een onafhankelijke groep sarcoïdose patiënten en vrijwilligers. Hierdoor kunnen we aantonen dat deze niet-invasieve methode goed zal werken bij de diagnose van sarcoïdose onafhankelijk van de geselecteerde patiënten populatie.

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color