Vragenlijst over COVID bij sarcoïdosepatiënten afgesloten

Hoe vaak komt een COVID-19 infectie voor bij sarcoïdosepatiënten?

In korte tijd heeft COVID-19 wereldwijd toegeslagen en het leven veranderd. Het heeft tot veel onzekerheden geleid. Ook betreffende sarcoïdose kwamen allerlei vragen op:

  • Heeft een sarcoïdosepatiënt een hoger risico op het krijgen van een COVID-19 infectie?
  • Als een sarcoïdosepatiënt geïnfecteerd raakt, heeft hij of zij dan een ernstiger beloop?
  • Hebben sarcoïdosepatiënten die prednison of andere immumosuppressiva gebruiken een hoger risico op het geïnfecteerd raken?
  • Beschermt het gebruik van hydroxychloroquine een sarcoïdosepatiënt tegen COVID-19?
  • Heeft geslacht, ras, gewicht, of leeftijd invloed op het risico of de uitkomst van COVID-19?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn de Foundation for Sarcoidosis  (FSR) en de Universiteit van Cincinnati, met als hoofdonderzoeker prof. Robert Baughman, een survey onder sarcoïdosepatiënten gestart in de USA. Om ook een indruk te krijgen hierover in de rest van de wereld zijn diverse landen benaderd om ook deze vragenlijst onder sarcoïdosepatiënten uit te zetten, waaronder Nederland.

Bent u sarcoïdosepatiënt dan wordt u gevraag de survey in te vullen. Met nadruk willen we erop wijzen dat ook als u geen COVID-19 infectie heeft gehad u toch wordt verzocht de vragenlijst in te vullen. Met uw hulp kunnen we dan trachten betrouwbare cijfers ook uit Nederland te verzamelen. Door deze vragenlijst in te vullen, stemt u ermee in dat de gegevens anoniem verwerkt worden. Een samenvatting van het onderzoek zal, op basis van anonieme gegevens, gepubliceerd worden. Deze survey werd in Nederland verspreid door de ild care foundation in samenwerking met Sarcoidose.nl.


De survey is inmiddels gesloten. Wij danken een ieder die de moeite heeft genomen om de vragenlijst in te vullen. Tussen 29 juni en 29 juli hebben meer dan 1000 mensen met sarcoïdose deze vragenlijst ingevuld.

Hiervan bleken er 996 in Nederland woonachtig te zijn. Van deze groep gaven 23 sarcoïdosepatiënten aan dat zij COVID-19 hebben gehad.

Overzicht van deelnemers aan het COVID-19 vragenlijstonderzoek voor sarcoïdose patiënten in Nederland (n=1034).

Ten opzichte van de algemene bevolking in Nederland (0.3% en 0.8% in de oudere bevolkingsgroep) hebben dus meer sarcoïdosepatiënten (2.3%) een COVID-19 infectie doorgemaakt. De belangrijkste risicofactor bleek het hebben van een huisgenoot met COVID-19 te zijn.

De resultaten worden momenteel geanalyseerd en vergeleken met de resultaten in andere landen. Zodra deze uitwerking afgerond is zullen we u daar nader over berichten.

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color