Vragenlijst over COVID bij sarcoïdosepatiënten afgerond

Hoe vaak komt een COVID-19 infectie voor bij sarcoïdosepatiënten?

In korte tijd heeft COVID-19 wereldwijd toegeslagen en het leven veranderd. Het heeft tot veel onzekerheden geleid. Ook betreffende sarcoïdose kwamen allerlei vragen op:

  • Heeft een sarcoïdosepatiënt een hoger risico op het krijgen van een COVID-19 infectie?
  • Als een sarcoïdosepatiënt geïnfecteerd raakt, heeft hij of zij dan een ernstiger beloop?
  • Hebben sarcoïdosepatiënten die prednison of andere immumosuppressiva gebruiken een hoger risico op het geïnfecteerd raken?
  • Beschermt het gebruik van hydroxychloroquine een sarcoïdosepatiënt tegen COVID-19?
  • Heeft geslacht, ras, gewicht, of leeftijd invloed op het risico of de uitkomst van COVID-19?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn de Foundation for Sarcoidosis  (FSR) en de Universiteit van Cincinnati, met als hoofdonderzoeker prof. Robert Baughman, een survey onder sarcoïdosepatiënten gestart in de USA. Om ook een indruk te krijgen hierover in de rest van de wereld zijn diverse landen benaderd om ook deze vragenlijst onder sarcoïdosepatiënten uit te zetten, waaronder Nederland.


De survey is inmiddels gesloten. Wij danken een ieder die de moeite heeft genomen om de vragenlijst in te vullen. Tussen 29 juni en 29 juli hebben meer dan 1000 mensen met sarcoïdose deze vragenlijst ingevuld.Michelle Terwiel

Michelle Terwiel analyseerde de gegevens voor Nederland. Zij is epidemioloog/onderzoeker bij het ILD Expertisecentrum in het Antoniusziekenhuis te Nieuwegein.

Michelle Terwiel

Over COVID en sarcoïdose in alle deelnemende landen verschijnt binnenkort een artikel in het tijdschrift Sarcoidosis vasculitis and diffuse lung diseases. De link volgt.

Hiervan bleken er 996 in Nederland woonachtig te zijn. Van deze groep gaven 23 sarcoïdosepatiënten aan dat zij COVID-19 hebben gehad.

Overzicht van deelnemers aan het COVID-19 vragenlijstonderzoek voor sarcoïdose patiënten in Nederland (n=1034).

Ten opzichte van de algemene bevolking in Nederland (0.3% en 0.8% in de oudere bevolkingsgroep) lijken dus meer sarcoïdosepatiënten (2.3%) een COVID-19 infectie doorgemaakt te hebben. De belangrijkste risicofactor bleek het hebben van een huisgenoot met COVID-19 te zijn.

De publicatie is in 2020 verschenen in Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases:

Baughman RP, et al. Risk and outcome of COVID-19 infection in sarcoidosis patients: results of a self-reporting questionnaire. Sarc Vasc Diff Lung Dis; 37 (4); e2020009 DOI: 10.36141/svdld.v37i4.10726

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color