Vragenlijst on line over COVID-19 bij sarcoïdosepatiënten

Laatste kans! Survey sluit 29 juli 12 uur!

Hoe vaak komt een COVID-19 infectie voor bij sarcoïdosepatiënten?

In korte tijd heeft COVID-19 wereldwijd toegeslagen en het leven veranderd. Het heeft tot veel onzekerheden geleid. Ook betreffende sarcoïdose kwamen allerlei vragen op:

  • Heeft een sarcoïdosepatiënt een hoger risico op het krijgen van een COVID-19 infectie?
  • Als een sarcoïdosepatiënt geïnfecteerd raakt, heeft hij of zij dan een ernstiger beloop?
  • Hebben sarcoïdosepatiënten die prednison of andere immumosuppressiva gebruiken een hoger risico op het geïnfecteerd raken?
  • Beschermt het gebruik van hydroxychloroquine een sarcoïdosepatiënt tegen COVID-19?
  • Heeft geslacht, ras, gewicht, of leeftijd invloed op het risico of de uitkomst van COVID-19?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn de Foundation for Sarcoidosis  (FSR) en de Universiteit van Cincinnati, met als hoofdonderzoeker prof. Robert Baughman, een survey onder sarcoïdosepatiënten gestart in de USA. Om ook een indruk te krijgen hierover in de rest van de wereld zijn diverse landen benaderd om ook deze vragenlijst onder sarcoïdosepatiënten uit te zetten, waaronder Nederland.

Bent u sarcoïdosepatiënt dan wordt u gevraag de survey in te vullen. Met nadruk willen we erop wijzen dat ook als u geen COVID-19 infectie heeft gehad u toch wordt verzocht de vragenlijst in te vullen. Met uw hulp kunnen we dan trachten betrouwbare cijfers ook uit Nederland te verzamelen. Door deze vragenlijst in te vullen, stemt u ermee in dat de gegevens anoniem verwerkt worden. Een samenvatting van het onderzoek zal, op basis van anonieme gegevens, gepubliceerd worden. Deze survey wordt in Nederland verspreid door de ild care foundation in samenwerking met Sarcoidose.nl.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Comments are closed

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color