King’s Sarcoidosis Questionnaire

Validation of the KSQ in a Dutch sarcoidosis population Sarcoidosis is a heterogeneous multisystem disease with different clinical phenotypes. Sarcoidosis manifests most commonly in the lungs, but can affect skin, eyes, lymphatic nodes and other organs as well. Quality of life (QoL) is impaired in the majority of patients with sarcoidosis due to symptoms as dyspnea, […]

Inventarisatie populatie longpatiënten Aruba en in algemeen ziekenhuis in Nederland

Doel van het onderzoek Verkrijgen van inzicht in het voorkomen van interstitiële longaandoeningen (ild) en de verschillende subvormen in de populatie longpatiënten van een algemeen perifeer ziekenhuis in Nederland (ZGV te Ede) en op Aruba. Samenvatting Interstitiële longaandoeningen (ild) vertegenwoordigen een grote heterogene groep longpatiënten met veelal een chronisch en soms progressief beloop. Tot op […]

STYLE SWITCHER

Header Style

Accent Color